တြားသြားသတၱ၀ါ

June 14, 2018

ႏွစ္သန္းေပါင္း ၂၅၄ သန္းနီးပါးက တြားသြားသတၱဝါ ႐ုပ္ႂကြင္းတြင္ တီဘီပိုးသဲလြန္စ ေတြ႔ရွိ

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၂၅၄ သန္းနီးပါးတုနး္က အသက္ရွင္ခဲ့တဲ့ ကုန္းေန၊ ေရေန တြားသြားသတၱဝါရဲ႕ ႐ုပ္ႂကြင္းထဲမွာ တီဘီေရာဂါပိုးရဲ႕ သဲလြန္စကို ပညာရွင္ေတြက ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ သမိုင္းမတင္မီေခတ္က ဒီတြားသြားသတၱဝါ ႐ုပ္ႂကြင္းကို ပိုလန္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပုိင္းမွာ ၁၉ ရာစုကတည္းက ေတြ႔ရွိခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ အရည္အေသြးျမင့္ X-ray စက္သံုးၿပီး ႐ုပ္ႂကြင္းကို ၾကည့္႐ႈတဲ့အခါ အ႐ိုးမွာ တီဘီပိုးျဖစ္ႏိုင္ေခ်ျမင့္တဲ့ ကူးစက္ခံရမႈကို ေတြ႔ခဲ့တာလုိ႔ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းပညာရွင္ ဒါဝတ္ ဆာမက္က ေျပာပါတယ္။ စကန္ဖတ္ထားတဲ့ ရလဒ္အရ ႐ုပ္ႂကြင္းနံ႐ိုးေတြမွာ အက္ေၾကာင္းေတြ၊ မိႈလိုက္ေနတာေတြနဲ႔ ကင္ဆာကို ေတြ႔ခဲ့တာေၾကာင့္ တီဘီလုိ႔ ပညာရွင္ေတြက ယူဆလိုက္တာပါ။ အရင္က တီဘီေရာဂါကို ေရွးအက်ဆံုး ေတြ႔ရွိမႈဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါငး္ ၃ သန္းက သားပိုက္ေကာင္ ႐ုပ္ႂကြင္းတခုမွာလုိ႔ မွတ္တမ္းတင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
3 years Ago
Up