တြန္းဇံၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္တြင္

April 28, 2018

တြန္းဇံၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္တြင္ အင္အား ၄ ဒသမ ၀ အဆင့္ရွိ ငလ်င္လႈပ္ခတ္

တြန္းဇံၿမိဳ႕ရဲ႕ ေျမာက္ဘက္ ၂၅ မုိင္ခန္႔အကြာကုိ ဗဟုိျပဳၿပီး အင္အားအနည္းငယ္ရွိ ေျမငလ်င္တခု လႈပ္ခတ္သြားတယ္လုိ႔ မုိးဇလက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဧၿပီ ၂၇ ရက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၇) နာရီ (၁၆)မိနစ္ (၅၆) စကၠန့္ အခ်ိန္မွာ တြန္းဇံၿမိဳ႕ရဲ႕ ေျမာက္ဘက္ ၂၅ မိုင္ခန့္အကြာ၊ ေျမာက္လတီၱတြဒ္ (၂၃.၉၆) ဒီဂရီ၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ (၉၃.၇၁) ဒီဂရီ၊ အနက္ (၂၆) ကီလိုမီတာကို ဗဟိုျပဳ၍ ရစ္တာစေကး (၄.၀) အဆင့္ရိွ အင္းအားအနည္းငယ္ ရိွေသာ ေျမငလ်င္တစ္ခု လွုပ္ရွားသြားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
4 years Ago
Up