တုိးခဲ်႔ဖြဲ႔စည္း

February 2, 2018

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနသစ္ တုိးခဲ်႔ဖြဲ႔စည္း

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအေရးအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနသစ္ကို တိုးခ်ဲ႔ဖြဲ႔စည္းလိုက္တယ္လို႔ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္က စတင္ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့ ဌာနအသစ္အေနနဲ႔ မသန္စြမ္းသူေတြ၊ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူေတြ၊ လူကုန္ကူးခံရသူေတြ၊ လိင္ကုန္ကူးခံရသူေတြ၊ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးေတြ၊ ကေလးစစ္သားေတြ၊ သက္ငယ္မုဒိမ္း က်ဴးလြန္ခံရသူေတြ၊ အမႈရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ကေလးေတြ၊ လမ္းေပၚေရာက္ ကေလးေတြ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြ၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြနဲ႔ ျပည့္တန္ဆာ ျပည္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ သဘာဝေဘးဒဏ္ခံ ျပည္သူေတြအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အရင္က အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွာ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနနဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန ဆိုၿပီး ဦးစီးဌာန ႏွစ္ခုနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားရွိရာမွ အခုအခါ သံုးခုေျမာက္ဦးစီးဌာနကို ထပ္မံဖြဲ႔စည္းလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အရင္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန အမည္ကိုလည္း “ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန”အျဖစ္ အမည္အသစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္တယ္လို႔ အစိုးရ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ Photo : MSWRRMyanmar
4 years Ago
Up