တုိင္းျပည္ ေကာင္းခ်င္လွ်င္ ၂၀၁၆ မွာ လူေျပာင္းရလိမ့္မည္

July 17, 2015

တုိင္းျပည္ ေကာင္းခ်င္လွ်င္ ၂၀၁၆ မွာ လူေျပာင္းရလိမ့္မည္

၈၈ အေရးအခင္း အပါအ၀င္ လူထုလႈပ္ရွားေတာင္းဆုိမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသူတုိ႔ စနစ္ေျပာင္းရန္ စဥ္းစားခဲ့ရသည္။ အာဏာရွင္စနစ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ဒီမုိကေရစီ စနစ္သို႔။ လူထုကေတာ့ ဒီမုိဆုိလွ်င္ ဒီမုိစစ္စစ္ပဲ လိုခ်င္သည္။ တဖြဲ႔တစုက ၀င္ထိန္းခ်ဳပ္ေနလွ်င္ ဒီမုိစစ္စစ္ မျဖစ္။ သို႔ေသာ္၊ ဘာပဲေျပာေျပာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မေျပာင္း၊ ယခု ေျပာင္းမည္ဆုိေတာ့ အနည္းနဲ႔ အမ်ား ေျပာင္းေလမလား ေစာင့္ၾကည့္ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ တုိင္းျပည္မ်ားမွာလုိ နည္းနည္း ေျပာင္းရာက မ်ားမ်ား ေျပာင္း၊ ေနာက္ေတာ့ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ေျပာင္း ဆုိတာမ်ဳိး ျဖစ္လာမလားလည္း ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ အကူးအေျပာင္းသမားတုိ႔က ပါးစပ္ကသာ ေျပာင္းသည္၊ လက္ေတြ႔မွာ ေျပာင္းဖုိ႔ တြန္႔တုိ ေနသည္။ စနစ္ေဟာင္းမွာက အာဏာရွိသူတုိ႔အတြက္ အက်ဳိးစီးပြားေတြနဲ႔ အထူးအခြင့္အေရးေတြ ေျမာက္ျမားစြာ ရွိခဲ့သည္ မဟုတ္လား။ အာဏာနဲ႔ ဥစၥာရွာေသာစနစ္။ မိမိ ရရွိမည့္ လာဘ္လာဘကို ၾကည့္ကာ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာစနစ္။ သည္ဟာကို စြန္႔လႊတ္ဖုိ႔ ခက္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီသို႔ ကူးေျပာင္းပါမည္ ဆုိေသာ္လည္း မူသာ ေျပာင္းမည္ လူမေျပာင္း ဟူ၍ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းပင္ ေျပာခဲ့ၾကသည္။ စနစ္ကိုေတာ့ ေျပာင္းမည္၊ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္တုိ႔ေတာ့ ဆက္ရွိေနမည္ဟူေသာ သေဘာ။ ဒါကိုပဲ အလိုက္သိေသာ ပညာရွင္ေတြက လူမေျပာင္း မူေျပာင္းေသာစနစ္ဟု အမည္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ အဲသည္စနစ္ကို က်င့္သုံးလာတာ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္ ၅ ႏွစ္တြင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီ။ သည္အတြင္း တုိင္းျပည္မွာ ဘာေတြ ေျပာင္းလဲခဲ့သလဲ။ အမ်ားျပည္သူကေတာ့ လူထုအတြက္ ဘာမွ မေျပာင္းလဲ၊ ဟု ဆုိေနသည္။ အမ်ားျပည္သူသည္ ဆင္းရဲၿမဲ ဆင္းရဲဆဲ။ အစုိးရယႏၲရားေပါင္းစုံမွာ ပါ၀င္ေနသူေတြကို ထိပ္ဆုံးအဆင့္မွ ေအာက္ဆုံးအဆင့္ထိ ေၾကာက္ရၿမဲ ေၾကာက္ရဆဲ။ လယ္သမားတုိ႔ ေျမယာ အသိမ္းပုိက္ခံရမႈနဲ႔ အလုပ္သမားတုိ႔ အခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံးမႈ စသည့္ မတရား မမွ်တမႈမ်ားက ရွိၿမဲ ရွိဆဲ။ သည့္အျပင္ လူ မေျပာင္းေသာ္လည္း မူေျပာင္းေနပါသည္ ဆုိၾကသည့္ အုပ္စုိးသူအာဏာပို္င္တုိ႔၏ အမူအက်င့္မ်ားေကာ ေျပာင္းလဲပါသလား။ တခုတည္းပဲ ၾကည့္ပါ။ လယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေရး၊ တရားမွ်တမႈရွိေရး စသည္တုိ႔အတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ား၏ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေသာ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္မ ႈမ်ားကို မည္သုိ႔ ႏွိပ္ကြပ္ေနပါသလဲ။ ဒါတစ္ခု ၾကည့္႐ံုနဲ႔ပင္ အမူအက်င့္မေျပာင္း၊ သေဘာထား မ်ားလည္း မေျပာင္းဘူး ဆုိတာ သိႏုိင္ပါသည္။ အကူးအေျပာင္း ဆုိတာကို စတင္စဥ္က စိတ္ထားေဟာင္းေတြနဲ႔ အမူအက်င့္ေဟာင္းေတြ ေျပာင္းရလိမ့္မည္။ mindset ေတြ မေျပာင္းဘဲ အကူးအေျပာင္း မေအာင္ျမင္ႏိုင္၊ စသျဖင့္ ဆုိခဲ့ၾကသည္။ ယခုေတာ့ mindset ေျပာင္းဖို႔ ေျပာသူေတြ စိတ္ပ်က္သြားၾကၿပီ ထင္သည္။ သည္စကားသံ မၾကားရေတာ့။ တကယ္ေတာ့ “က်ားသည္ သူ႔ကိုယ္ေပၚက ကန္႔လန္႔စင္းမ်ားကို မေျပာင္းလဲႏုိင္” ဟူေသာ စကားအတုိင္းသာ ျဖစ္သည္။ အတၱအက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ဒြန္တြဲျဖစ္တည္လာသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ား သေဘာထားမ်ား အမူအက်င့္မ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖုိ႔ ဆုိတာ အလြန္ခက္သည္။ မႀကိဳးစားနဲ႔။ မျဖစ္ႏိုင္။ သို႔ေသာ္၊ လူထုဘက္က လုပ္ႏုိင္တာ တခုေတာ့ ရွိသည္။ အဲဒါက လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍၊ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပုံက ခ်မွတ္ထားသည့္ အကန္႔အသတ္ေဘာင္ထဲမွာပင္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတရပ္ က်င္းပခဲ့သည္ ရွိေသာ္ အတုိင္းအတာတခုအထိ ႏုိင္ငံေရးအကူးအေျပာင္း ျဖစ္ေအာင္ လူထုက တတ္ႏုိင္သည္။ အဲဒါက၊ “လူေျပာင္း”ဖုိ႔ ျဖစ္သည္။ အာဏာပုိင္အက်င့္ မေဖ်ာက္ႏိုင္သူ၊ လူထုအေပၚ သေဘာထား မေကာင္းႏုိင္သူေတြကို ဖယ္ရွားကာ ၎တုိ႔ေနရာ၌ လူထုသေဘာထားနဲ႔ လူထုဆႏၵမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္စစ္စစ္မ်ား အစားထုိး ခန္႔အပ္ဖို႔ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တဦးခ်င္းေသာ ျပည္သူေတြ၏ ဆႏၵမဲမ်ား ေပါင္းစုကာ လူထု မလုိလားသူကို ဖယ္ရွားၿပီး လူထု လိုလားသူကုိ ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္။ လူထုသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာ၏ မူလပုိင္ရွင္ ျဖစ္သည္ဆုိတာ ဒါေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားနဲ႔ သြားေနသေရြ႕ လူထုသည္သာ အာဏာပိုင္။ (တရားမွ်တမႈဆုိရာ၌ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားလည္း တရားမွ်တဖို႔ လိုသည္၊ ဟူေသာ အခ်က္ကို ဤေနရာတြင္ မေျပာေတာ့။ ယခု ရွိေနသည့္ အကန္႔အသတ္ေဘာင္ထဲမွာပဲ ေျပာေနတာ ျဖစ္သည္။) ႏုိ၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဘယ္သူ႔ကို ဆႏၵမဲေပးမလဲ ေရြးခ်ယ္သည့္အခါ လူထုအတြက္ ဘာမွ မခက္။ အဓိကအခ်က္က အစဥ္အဆက္ လူထုအား ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လာခဲ့သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြဲနီးခါမွ ဘာေတြ ညာေတြနဲ႔ လာၿပီး မ်က္ႏွာခ်ဳိ ေသြးေသြး ထည့္ မစဥ္းစား၊ ေဘးဖယ္ထားလိုက္ဖို႔ ျဖစ္သည္။ ၿပီးေတာ့မွ က်န္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားထဲမွ ဘယ္ပုဂ္ၢိဳလ္၊ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းသည္ လူထု သေဘာထားကို ေလးစားနားေထာင္၍ လူထုဆႏၵ၊ လူထုေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို အျပည့္၀ဆုံး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးႏုိင္သူ ျဖစ္မလဲ။ ဘယ္ပုဂ္ၢိဳလ္၊ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းသည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ (ျပည္သူ႔အစုိးရ)စနစ္ကို အမွန္တကယ္ သက္၀င္ ယံုၾကည္သူလဲ။ ဘယ္ပုဂ္ၢိဳလ္၊ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းသည္ တုိင္းျပည္၌ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ အေျခခံရပုိင္ခြင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို အထိေရာက္ဆုံး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ ျဖစ္မည္လဲ။ ဘယ္ပုဂ္ၢိဳလ္၊ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းသည္ တုိင္းျပည္၌ တရားမွ်တမႈနဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိေရးကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးမည္လဲ။ ဘယ္ပုဂ္ၢိဳလ္၊ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းသည္ တုိင္းျပည္၌ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ေလ်ာ့ပါး ကင္းစင္၍ ႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ အစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ဆုံး ျဖစ္မည္လဲ။ စတာေတြ စဥ္းစား ခ်င့္ခ်ိန္ကာ အသင့္ေတာ္ဆုံးကို ေရြးခ်ယ္ၾကဖို႔သာ ျဖစ္ပါသည္။ ေဖျမင့္ ၁၃၊ ၇၊ ၂၀၁၅ (မွတ္ခ်က္- ျပည္သူ႔အေရးဂ်ာနယ္၊အတြဲ - ၁၊ အမွတ္ - ၄၂ ပါ ဆရာေဖျမင့္ေဆာင္းပါးကို ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။)
6 years Ago
Up