တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္

January 20, 2016

ျပည္နယ္ တုိင္း လႊတ္ေတာ္မ်ား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္ စတင္မည္

လာမယ့္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြက္ ျပည္နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ေတြကို မူလသတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္က်ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္ေန႔က်မွ စတင္ေခၚယူ က်င္းပမယ္လို႔ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေတြက လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကို အေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္။ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္တို႔က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးခံထားရတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေျပာျပခ်က္အရ အရင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ေခၚထားတဲ့ ျပည္နယ္ တုိင္းလႊတ္ေတာ္ေတြကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္က်မွ စတင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမွတ္ ၂ ကေန အေရြးခံထားရတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသန္းႏိုင္က သူတို႔ကို လႊတ္ေတာ္ေလ့လာဖို႔ ေခၚထားတဲ့အေၾကာင္း ခုလို ေျပာျပပါတယ္။ “ကရင္ျပည္နယ္ထဲက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ေယာက္ကို လႊတ္ေတာ္ေလ့လာဖို႔ ေခၚထားတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီတခုတည္း မဟုတ္ဘူး၊ ပါတီစံုက သတင္းပို႔ရမွာက ဇန္န၀ါရီ ၂၅ နဲ႔ ၂၆၊ လႊတ္ေတာ္ေလ့လာဖို႔ ေနရမွာက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္အထိဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္အသစ္ပါ ေလ့လာရမွာေပါ့။” ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္က်မွ စတင္မယ့္အေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီမွာ ၁၉ ရက္မွာ စာပို႔ အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး မႏၱေလးတိုင္းလႊတ္ေတာ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္မွာ စတင္မယ့္အေၾကာင္းကိုေတာ့ ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္ စတဲ့ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တို႔ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္မွာ စတင္မွာျဖစ္ၿပီး အေရြးခံထားရတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေျပာဆိုခ်က္အရ ျပည္နယ္ တုိင္းလႊတ္ေတာ္အားလံုး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္မွာ စတင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေတြအရ ရခိုင္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ကလြဲၿပီး က်န္ျပည္နယ္ တုိင္းလႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွာ အန္အယ္လ္ဒီ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစု အႏိုင္ရထားပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ အမတ္ေနရာအမ်ားစု အႏိုင္ရထားတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရကပဲ ျပည္နယ္ တုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို ခန္႔အပ္မွာျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အသီးသီးရဲ႕ ဥကၠ႒ေတြကလည္း အန္အယ္လ္ဒီကပဲ ျဖစ္ဖို႔ရွိတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းေနၾကပါတယ္။
7 years Ago
Up