တုိင္းအစုိးရ

March 13, 2019

လူထုကို အႏၱရာယ္ေပးေနသည့္ ေလလြင့္ေခြးျပႆနာ အျမန္ေျဖရွင္းပါ (အယ္ဒီတာအာေဘာ္)

ရန္ကုန္တြင္ ေခြးေလေခြးလြင့္မ်ား အုပ္စုဖြဲ႔ ေသာင္းက်န္းေနသည့္ သတင္းမ်ား နားႏွင့္မဆန္႔ေအာင္ ၾကားရသလို ရန္ကုန္ၿမဳိ႕သူၿမဳိ႕သားေတြ ကိုယ္တိုင္လည္း မ်က္ျမင္ပင္ျဖစ္သည္။ တေလာကပင္ စမ္းေခ်ာင္ၿမိဳ႕နယ္အမတ္က ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေခြးေလေခြးလြင့္ျပႆနာကို မေျဖရွင္းေပးသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ဥကၠ႒ကို စၿဖီးႀကီးဟု စြပ္စြဲျပစ္တင္သံ ညံသြားေသးသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းထဲက ၿမိဳ႕နယ္အမတ္မ်ား နယ္ေျမကြင္းဆင္းသည့္အခါ ၿမိဳ႕နယ္၏ ေခြးေလေခြးလြင့္ ျပႆနာက ေရွ႕တန္းေရာက္ေနၿပီး ေလလြင့္ေခြးႏွိမ္နင္းေရး ညာသံေပးခံရသည္ဟု အမတ္တဦးက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။ ေလလြင့္ေခြးအေရးကိစၥက ေနာက္ဆံုး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရာက္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁ ဦးက ဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ မတ္လ ၁၁ ရက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ မင္းလွအမတ္ ေဒါက္တာဦးသန္းေအာင္စိုးက “လူႏွင့္ တိရစၧာန္မ်ားတြင္ ေခြး႐ူးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရးအတြက္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလုံးပူးေပါင္းလ်က္ စီမံခ်က္ ခ်မွတ္ေရးဆြဲၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုကို ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁ ဦးက ပါဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ၉ မိနစ္လွ်င္ လူတေယာက္ႏႈန္း ေခြးကိုက္ခံေနရၿပီး ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတို႔တြင္ ေခြးကိုက္ခံရမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည္ဟု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္အရ သိရသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ေခြးေလေခြးလြင့္ေပါင္း ၃ ဒသမ ၈ သန္းခန္႔ ရွိေနၿပီး ယင္းေခြးအားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ေခြး႐ူးေရာဂါပိုး ရွိေနၾကသည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၏ စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ လူ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ ေခြးေလေခြးလြင့္ အကိုက္ခံရၿပီး ယင္းအနက္ လူ ၁၀၀၀ ခန္႔ ေခြး႐ူးေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးေနသည္။ လက္ပံဖူးခ်ိန္ ေခြး႐ူးခ်ိန္ဆိုသည့္ စာခ်ိဳးအတိုင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ မတ္ႏွင့္ ဧၿပီလတို႔တြင္ ေခြး႐ူးကိုက္ခံရႏႈန္း ျမင့္တက္ၿပီး ေခြး႐ူးေရာဂါျဖစ္လွ်င္ လူေသႏႈန္း ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန စာရင္းဇယားမ်ားအရ ေခြး႐ူးေရာဂါေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၁၅၂ ဦး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၉၈ ဦး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၉၉ ဦး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၇၈ ဦး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၆၉ ဦး အသီးသီး ေသဆံုးခဲ့ၾကသည္။ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေခြး႐ူးကိုက္ႏႈန္း အျမင့္ဆံုးတိုင္းျပည္ ျဖစ္ေနသည္။ ေလလြင့္ေခြးျပႆနာရွင္းရန္ ဥပေဒအသီးသီး ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ (၂၀၁၈)၊ မႏၱေလး (၂၀၀၂)၊ ေနျပည္ေတာ္ (၂၀၀၉) ႏွင့္ ၂၀၁၀ တပ္ၿမဳိ႕စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒမ်ားတြင္ ၿမဳိ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္း အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ တိရစၦာန္မ်ားကို အဆိပ္ေကၽြးသုတ္သင္ျခင္း အပါအဝင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းျခင္း၊ အခ်ိန္မေရြး ဖမ္းဆီးျခင္း၊ တိရစၦာန္ထိမ္းသိမ္းေရး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္လို႔ ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေလလြင့္ေခြးျပႆနာကို ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ရွင္းထုတ္ျခင္း မရွိေသးသည့္ တိုင္းအစိုးရမ်ားကို ျပည္သူလူထုက ေမးခြန္းထုတ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုသည္။ ေလလြင့္ေခြးရန္ကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခံစားေနရသည့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေန ျပည္သူမ်ားကို ယခုအခ်ိန္အထိ အကာအကြယ္ မေပးႏုိင္ေသးသည့္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔သည္ တာဝန္မေက်သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဟု ဆိုလိုက္ခ်င္သည္။
3 years Ago
Up