တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား

November 12, 2015

တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၆၀ နီးပါး အႏိုင္ရေန

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ညေန ၃ နာရီအထိ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ မဲရလဒ္ေတြအရ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၃ ရပ္ေပါင္း ကိုယ္စား လွယ္ေနရာ ၆၀ နီးပါး အႏိုင္ရေနပါတယ္။ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တုိင္းရင္းသားပါတီေတြထဲမွာ ေနရာအမ်ားဆုံး အႏုိင္ရထားတဲ့ ပါတီျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ၁၂ ေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ၃ ေနရာနဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ၁၄ ေနရာ၊ စုစုေပါင္း ၂၉ ေနရာ အႏုိင္ရထားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီက ၃ ေနရာ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီက ၄ ေနရာ၊ ဇုိမီးဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၆ ေနရာ၊ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီက ၂ ေနရာ၊ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီက ၁ ေနရာ၊ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီပါတီက ၁ ေနရာ၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၃ ေနရာ၊ တအာင္း (ပေလာင္) အမ်ဳိးသားပါတီက ၂ ေနရာ၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီက ၅ ေနရာ၊ ကုိးကန္႔ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ညီညြတ္ေရးပါတီက ၂ ေနရာနဲ႔ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီက ၁ ေနရာ ရထားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၁၅ ေနရာ အႏိုင္ရေနၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ႀက့့ံခုိင္ေရးပါတီၿပီးရင္ တတိယအမ်ားဆုံုး ရေနပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေပမယ့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတ၀န္း ၇၈ ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာမွာ ၅၅ ေနရာ အႏုိင္ရၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ၂၆ ေနရာ အႏိုင္ရတယ္လို႔ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၅၀ ေလာက္ ၀င္ၿပဳိင္ခဲ့တဲ့ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ​ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ ​(အက္စ္အန္အယ္လ္ဒီ) ​ပါတီဟာကေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီက အမ်ားႀကီး ၀င္ေရာက္ေနရာယူသြားလို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ အႏိုင္မရဘဲ ၃ ပံု ၁ ပံုေလာက္ပဲ အႏိုင္ရခဲ့တယ္လို႔ ပါတီ ​အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ​ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္က ေျပာပါတယ္။
7 years Ago
Up