တုိက္ပြဲေၾကာင့္ မြန္ႏွင့္ကရင္တြင္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသည္ ၀င္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့နည္းႏုိင္

June 28, 2015

ခရီးသြားလာေရးဥပေဒမူၾကမ္း ျပန္ျပင္ၿပီး မၾကာမီထုတ္ျပန္မည္ဟုဆုိ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီး မၾကာမီထုတ္ျပန္ဖို႔ရွိတယ္လို႔ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာပါတယ္။ ဒီဥပေဒမွာ အခန္း ၁၅ ခန္း၊ ပုဒ္မ ၅၂ ခု ပါ၀င္မွာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔က ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းစာရင္းအရ ၂၀၁၄ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္ ၃ ဒသမ ၈ သန္း ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထက္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသသည္ ၀င္ေရာက္မႈ ၁ သန္းေက်ာ္  တုိးတက္လာပါတယ္။
6 years Ago
Up