တုိက္တြန္းသည့္အဆို ၄ ခု အတည္ျပဳႏုိင္

August 31, 2017

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၿပီးဆံုးရပ္နား၊ အစိုးရကို တုိက္တြန္းသည့္အဆို ၄ ခု အတည္ျပဳႏုိင္

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလက စတင္က်င္းပခဲ့တဲ့  အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ပဥၥမ ပုံမွန္အစည္းအေဝးေတြဟာ ဒီကေန႔ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ၿပီးဆံုးသြားလို႔ ေခတၱရပ္နားထားလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၁၈ ရက္က စတင္ၿပီး  ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ အစည္းအေဝး ၅၃ ရက္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အစည္းအေဝးေတြမွာ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းေပါင္း ၂၃၅ ခုနဲ႔ ၾကယ္ပြင့္မျပ ေမးခြန္း ၂၀၈ ခုကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ေမးျမန္းခဲ့ၾကပါတယ္။ အစည္းအေဝးကာလအတြင္းမွာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကုိ တုိက္တြန္းတဲ့အဆုိ ၆ ခု တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အဆုိ ၄ ခုကုိ အတည္ျပဳကာ အဆုိ ၁ ခုကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းနဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အဆုိ ၁ ခု က်န္ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က စတင္ေဆြးေႏြးၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ ေပးပို႔ခဲ့တဲ့ ဥပေဒၾကမ္း ၉ ခုကုိလည္း လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီးေတာ့ ဥပေဒၾကမ္း ၇ ခုကုိ ျပင္ဆင္ခ်က္နဲ႔လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒၾကမ္း ၂ ခုကိုေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ျပင္ဆင္ခ်က္အတုိင္း အတည္ျပဳၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းထားတဲ႔ ေကာ္မတီေတြရဲ႕ အစည္းအေဝးေပါင္း ၁၇၉ ႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ ေဆြးေႏြးပြဲ (Debate) ၈ ႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြအတြက္ သုေတသန၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာနက ပဥၥမအႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကာလမွာ စာတမ္းတုိ ၃ ေစာင္၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၆၅ ဦးက သိလုိတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ ၁၁၃ ေစာင္ကုိ ရွာေဖြေပးခဲ့ၿပီး ေဆာင္ရြက္ဆဲ ၂၄ ေစာင္ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
5 years Ago
Up