တိုင္ၾကားခံထားရသည့္ ရန္ကုန္ရွိ တရား႐ုံးမ်ားႏွင့္ ရဲစခန္းမ်ားကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

August 23, 2018

တိုင္ၾကားခံထားရသည့္ ရန္ကုန္ရွိ တရား႐ုံးမ်ားႏွင့္ ရဲစခန္းမ်ားကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးထဲမွာ အမ်ားဆံုးတိုင္ၾကားခံထားရတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး၊ ဥပေဒ႐ုံးနဲ႔ ရဲစခန္း ၁၉ ခုတို႔ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ တိုင္ၾကားစာ ၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီက စတင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေနပါတယ္။ စီစစ္ေရးေကာ္မတီကို တိုင္ၾကားစာ ေပးပို႔ထားတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၉ ခုထဲက မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမဳိ႕နယ္ကို ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္က စတင္ကြင္းဆင္းခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္မွာ  ေဒါပံုနဲ႔ သာေကတက တရား႐ုံး၊ ဥပေဒ႐ုံးနဲ႔ ရဲစခန္းေတြကို စစ္ေဆးေနတာပါ။ တိုင္ၾကားစာေရာက္ရွိထားတဲ့ ၿမိဳ ့နယ္ေတြကို တရက္ ၂ ၿမိဳ ့နယ္ စစ္ေဆးမွာ ျဖစ္ၿပီး တိုင္ၾကားစာေတြထဲမွာ တရား႐ံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ၾကန္႔ၾကာတဲ့ ကိစၥေတြ၊ ဥပေဒ အရာရွိေတြရဲ႕ အမႈသည္ေတြအေပၚ ၾကမ္းတမ္းစြာဆက္ဆံတာေတြ အမ်ားဆံုးပါဝင္ပါတယ္။ တိုင္ၾကားခံထားရတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၉ ခုလံုးကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီးရင္ ရရွိလာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ကို အစီရင္ခံစာ ဆက္လက္တင္ျပသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ တိုင္ၾကားစာ၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔ အခုလို တရား႐ုံးနဲ႔ ရဲစခန္းေတြကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးတာ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကလည္း ကိုုးကိုးက်ြန္းကလြဲၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ၄၄ ၿမိဳ႕နယ္ကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။
4 years Ago
Up