တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ စည္ပင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို

January 26, 2018

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ စည္ပင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူလူထု အားရေက်နပ္မႈ မရွိ

တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ေဒသခံ ျပည္သူေတြက အားရေက်နပ္မႈ မရွိဘူးလို႔ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္က ထုတ္ေဝတဲ့ ေဒသႏၲရ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ သုေသတန စာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ျပည္နယ္၊ တိုင္းအႏွ႔ံရွိ လူဦးေရ ၃၅၀၀ ေက်ာ္ကို ေမးျမန္းၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းအရ လူဦးေရ ၁၆၀၀ ေက်ာ္က အရင္ကထက္ ပိုေကာင္းလာတယ္လို႔ ေျဖဆိုခဲ့ၾကၿပီး ၁၅၀၀ ေက်ာ္ကေတာ့ အရင္အတိုင္းပဲလို႔ ေျဖခဲ့ၾကပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္၊ တိုင္း စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ေတြဟာ ျပည္နယ္၊ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ေတြ လက္ေအာက္မွာ ရွိတာေၾကာင့္ ျပည္နယ္၊ တုိင္းအစိုးရေတြ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြအေနနဲ႔ ဒီထက္ပိုၿပီး ဂ႐ုတစိုက္ အလုပ္လုပ္ၾကဖို႔ လိုတယ္လို႔လည္း စစ္တမ္းက ေထာက္ျပပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူ ၃၅၀၀ ေက်ာ္အနက္ ၄၀၀ ေက်ာ္၊ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၁၂ ဒသမ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကပဲ မရွိေတာ့ဘူးလို႔ ေျဖၾကားခဲ့တယ္။ ဒီအခ်က္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေနၾကတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာေတြမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြ ရွိေနေသးတာ ျငင္းမရတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ စစ္တမ္းက ဆိုပါတယ္။ သုေသတနစာတမ္းကို ျပဳစုတင္ျပခဲ့တဲ့ ပြင့္လင္းျမန္မာေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔ဟာ လႊတ္ေတာ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္တာ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာတာေတြ လုပ္ၿပီး အလားတူစစ္တမ္းေတြ ပံုမွန္ထုတ္ျပန္ေနတဲ့အဖြဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု စစ္တမ္းကို ျပည္နယ္တိုင္းတခ်ိဳ႔မွာ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းေတြ ေပးရင္း ေဒသခံလူထုကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ပြင့္လင္းျမန္မာေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔ကို ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြက ဦးေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Photo : Open Myanmar Initiative
3 years Ago
Up