တိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ မမၽွမတျဖစ္ေန

October 4, 2017

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး သစ္ေလလံ ဝယ္ယူရသည့္စနစ္ တိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ မမၽွမတျဖစ္ေန

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သစ္ထုတ္လုပ္မႈကို အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာျဖစ္ၿပီး၊ သစ္လုပ္ငန္းမွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးေလလံ၀ယ္ယူရတဲ့စနစ္ဟာ တိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ မမွ်တဘူးလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ ပိုမို၀င္ေရာက္လာဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအသစ္ကို ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို အရင္ထက္စာရင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ပိုမိုရရွိေအာင္ ေရးဆြဲထားတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သစ္ထုတ္လုပ္မႈကို အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာျဖစ္ၿပီး၊ အခု ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအသစ္အရ သစ္လံုးေတြကို ေလလံတင္တဲ့အခါ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို ၀ယ္ယူခြင့္ေပးထားတာပါ။ အဲဒီလိုေပးထားတာဟာ မမွ်တတဲ့သေဘာျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို သစ္အေခ်ာ အဆင့္ထုတ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာပဲ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳဖို႔ သစ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္က ေတာင္းဆိုတာေတြရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သစ္လံုးေတြကို အစိုးရဆီကေလလံဆြဲတဲ့အခါ အထူးကုန္စည္ခြန္ပါတစ္ခါတည္း ပါ၀င္ေနတဲ့အေပၚ လုပ္ငန္းရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမသိတဲ့အတြက္ အခြန္(၂)ခါေဆာင္ရသလို ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းကေန ၂၀၁၃-၂၀၁၄ခုႏွစ္ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၇၈ ဘီလ်ံ၊၂၀၁၄-၂၀၁၅မွာ ၁၀၅ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ မွာ ၁၂၆ ဘီလ်ံနဲ႔ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ မွာ ၁၂၄ ဘီလ်ံအထိရရွိခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္သစ္ဖမ္းဆီးရ မိတာေတြတိုးလာတယ္လုိ႔ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းရဲ႕ စာရင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံမွာ သစ္ခုတ္ခြင့္ကို ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းကပဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတာျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းအေနနဲ႔ သစ္ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးတာကို ျပည္တြင္းသစ္ေရာင္း၀ယ္ေရး သစ္စက္႒ာန၊ ျပည္ပသစ္ေရာင္း၀ယ္ေရး သစ္စက္႒ာနနဲ႔သစ္အေျခခံ႒ာန ၃ ခုကေန ျမန္မာ့ႏိုင္ငံက သစ္ေတြကို ေရာင္းခ်ေနတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ  အစိုးရသစ္စက္ ၅၈ ႐ုံရွိၿပီး၊ လက္ရွိစက္ ၇ ႐ုံသာ လည္ပတ္ေနပါတယ္။
5 years Ago
Up