တိုင္းရင္းသား႐ုိးရာအစားအစာ ေစ်းေရာင္းပဲြေတာ္ မံုရြာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္၌ က်င္းပ | DVB