တိုင္းရင္းသား၀န္ႀကီးဌာနကို ၀န္ထမ္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းလုပ္ကိုင္မည္

May 29, 2016

တိုင္းရင္းသား၀န္ႀကီးဌာနကို ၀န္ထမ္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းလုပ္ကိုင္မည္

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနကို ဦးစီးဌာန ၂ ခု၊ ၀န္ထမ္းအင္အား ၁၁၀၀ေက်ာ္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းလုပ္ကိုင္သြားမယ္လို႔ ဌာနက သတင္းထုတ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလုံး ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ျဖစ္ေပၚလာေရး စတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနက ဆိုပါတယ္။ အဲ့ဒီရည္မွန္းခ်က္ေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနကို ဦးစီးဌာန ၂ ခု၊ ၀န္ထမ္းအင္အား ၁၁၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ တႏိုင္ငံလံုးအႏွ႔ံ ဖြဲ႔စည္းလုပ္ေဆာင္သြား မွာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဌာနရဲ႕ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလူငယ္ေတြကို ပညာဗဟုသုတႂကြယ္၀ဖုိ႔၊ အဘက္ဘက္မွျပည့္စုံၿပီး ကမၻာႏွင့္ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ဖုိ႔၊ ေခတ္မီ တိုးတက္တဲ့ ပညာေရးစနစ္ေတြကို ကူညီ ပံ့ပိုးေပးသြားမယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပုံအရ ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္မွာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ဌာန၊ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ ထုံးစံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိလာဖုိ႔ ေဆာင္႐ြက္မယ့္ဌာနဆိုၿပီး ဌာန ၂ ခု ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္ အသစ္ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့ ဒီဌာနမွာ အလုပ္လုပ္ၾကမယ့္ ၀န္ထမ္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္ဟာ ဘယ္ဌာနက ၀န္ထမ္းေတြကို လႊဲေျပာင္းရယူထားတာလည္း ဒါမွမဟုတ္ ၀န္ထမ္းအသစ္ေတြေခၚၿပီး ခန္႔အပ္ လုပ္ကိုင္ေစတာလား ဆိုတာေတာ့ သတင္းမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပမထားပါဘူး။
6 years Ago
Up