တိုက္႐ိုက္

February 23, 2018

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကုိ တုိက္႐ုိက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရန္ အပါအဝင္ ၁၆ ခ်က္ သေဘာတူ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကုိ ျပည္သူက တုိက္႐ုိက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ဖို႔ အပါအဝင္ အခ်က္ ၁၆ ခ်က္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကေန သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒၾကမ္းထဲမွာပါတဲ့ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Summit Park View Hotel မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္က ျပဳလုပ္ရာမွာ သေဘာတူညီမႈ ရခဲ့တာပါ။ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၆ ခ်က္ထဲမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကုိ ျပည္သူက တုိက္႐ုိက္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ရမယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ မျဖစ္ေစရ၊ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းပုံမွာ ဒုၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ရာထူးကုိ ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းၿပီး သူ႔ကုိ ေရြးေကာက္ခံ ေကာ္မတီဝင္ေတြထဲမွ ခန္႔အပ္ရမယ္လို႔ ပါရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္သူေတြ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေပးလုိက္တဲ့ ေကာ္မတီဝင္ေတြကုိ တာဝန္ကေန ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းႏုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးကုိ ဥပေဒထဲမွာ တိတိက်က် ေဖာ္ျပေပးရမယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ကုိ ဥပေဒထဲမွာ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းေပးရမယ္လုိ႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ေတြကို  လာမယ့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွာ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးႏုိင္ဖုိ႔ ေပးပုိ႔သြားမယ္လုိ႔ စည္ပင္ဥပေဒမ်ားဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္း ပူးေပါင္းေရးအဖြဲ႔က ေျပာဆုိလိုက္ပါတယ္။ အဆိုပါ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဳရဲ႕ ျမန္မာပါတီစုံဒီမုိကေရစီ အစီအစဥ္ (DIPD)၊ Democracy Reporting International (DRI) နဲ႔ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းအဖြဲ႔တုိ႔ကေန ပူးေပါင္းၿပီး က်င္းပတာပါ။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြကုိ တက္ေရာက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီက ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေရွ႕ေနေတြ၊ ဥပေဒပညာရွင္ေတြ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စည္ပင္ဥပေဒမ်ားဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ပူးေပါင္းေရးအဖြဲ႔ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up