တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားမွ ႏွစ္ ၃၀ ငွားရမ္းၿပီး

September 12, 2017

တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားမွ ႏွစ္ ၃၀ ငွားရမ္းၿပီး စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမရွိသည့္ေျမမ်ား ျပန္သိမ္းမည္

တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းေတြကေန ႏွစ္ ၃၀ ငွားရမ္းၿပီး မစိုက္ပ်ိဳးတဲ့ေျမေတြကို ျပန္လည္သိမ္းဆည္းမယ္လို႔ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနက  သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနထဲက သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းေတြမွာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထိ ပုဂၢလိက စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ဖို႔ ႏွစ္ ၃၀ ေျမငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေနသူေတြဟာ သတ္မွတ္ခ်ိန္ ေက်ာာ္လြန္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမရွိတဲ့၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းေတြနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့သူေတြဆီက ေျမေတြကို ျပန္လည္သိမ္းဆည္းလာခဲ့တာဟာ ကြၽန္းစိုက္ခင္းဧက ၅၀၀၀ ေက်ာ္မွ ဧက ၁၂၅၀ နဲ႔ သစ္မာစိုက္ခင္း ဧက ၉၆၀၀ ေက်ာ္မွာ ၃၄၀၀ ေက်ာ္တို႔ကို ျပန္လည္သိမ္းဆည္းထားတယ္လို႔ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနက  ဦးစီးအရာရွိ   ဦးစိုးျမင့္သူ  ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။ “စၿပီးစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ဖို႔ ေျမငွားရမ္းတဲ့အခ်ိန္ကတည္းက က်ေနာ္တို႔က စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ခ်ထားပါတယ္။ ေရေဝေရလဲဧရိယာ၊ ေက်ာက္မ်တ္ထုတ္လုပ္မူဧရိယာ၊ သစ္ေတာစိုက္ခင္း ဧရိယာနဲ႔ လယ္ဇုန္ကင္းလြတ္ဧရိယာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမနဲ႔ ဆင္ေဘးမဲ့ေတာေတြထဲ က်ေရာက္တဲ့ ဧရိယာနဲ႔ ေတာဆင္႐ိုင္းေတြရဲ႕ စားက်က္ေျမထဲ က်ေရာက္ရင္ ေပးခြင့္မျပဳဘဲ ပုဂၢလိက စိုက္ခင္းဧရိယာထဲမွာသာ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၁ ဧကကို ႀကိဳတင္ေငြ ၅ ေသာင္းက်ပ္ ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ၿပီး တႏွစ္အတြင္းမွာ မိမိတို႔ ငွားရမ္းထားတဲ့ ေျမေပၚမွာ စိုက္ပ်ိဳးမႈကို သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး ေသပင္ ရွင္ပင္နဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးၿပီးစီးမႈ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ ေအာင္ျမင္မွ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခြင့္ျပဳၿပီး မေအာင္ျမင္ရင္ ႀကိဳတင္ေပးသြင္းထားတဲ့ ေငြကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြအျဖစ္ သိမ္းဆည္းၿပီး ေျမကိုလည္း ျပန္လည္သိမ္းပါတယ္။” တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွာ ပုဂၢလိက ေျမငွားရမ္း လုပ္ကိုင္မႈေတြ အမ်ားအျပားရွိေနၿပီး ေျမငွားရမ္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မစိုက္ပ်ိဳးဘဲ ထားရွိတဲ့ ေျမေတြကို သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ျပန္လည္သိမ္းဆည္းလာခဲ့ရာ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနထဲက သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းေျမထဲမွာ ကြၽန္းသစ္ ငွားရမ္းစိုက္ပ်ိဳးဧက ၅၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ သစ္မာစိုက္ပ်ိဳးဧက ၉၆၀၀ တို႔မွာ ကြၽန္းစိုက္ပ်ိဳးဧက ၁၂၅၀ နဲ႔ သစ္မာစိုက္ခပ်ိဳးဧက ၃၄၀၀ ေက်ာ္တို႔ကို ျပန္လည္သိမ္းဆည္းထားၿပီး စိုက္ပ်ိဳးရန္က်န္တဲ့ ေျမဧကေတြကို ကြင္းဆင္းၿပီး အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ိဳးမႈမရွိတဲ့ ေျမေတြကို ျပန္လည္သိမ္းဆည္းဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးထဲက လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တို႔မွာ သစ္ေတာေျမငွားရမ္းထားတဲ့ ဧက ၂၄၄၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ခုခ်ိန္မွာေတာ့ ၅၅၀၀ ေက်ာ္ကို ျပန္လည္သိမ္းဆည္းထားခဲ့ပါတယ္။ က်န္ဧက ၁၂၆၀၀ ေက်ာ္ကို သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနၿပီး အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ိဳးမူမရွိတဲ့ ေျမေတြကို ထပ္မံသိမ္းဆည္းသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက သိရပါတယ္။ သတင္း -  ေမသြယ္
5 years Ago
Up