တိုက္ဖ်က္ေရး

June 21, 2019

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ အမည္ခံ႐ံုးခန္းဖြင့္လွစ္မႈ ေကာ္မရွင္ႏွင့္မသက္ဆုိင္ဟု ထုတ္ျပန္

ၿမိဳ႕နယ္တခ်ဳိ႕မွာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ အမည္ခံ ႐ံုးခန္းဖြင့္လွစ္တာေတြဟာ ေကာ္မရွင္နဲ႔ သက္ဆိုင္မႈ မရွိသလုိ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒနဲ႔လည္း အက်ံဳးဝင္မႈ မရွိေၾကာင္း အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ဇြန္ ၂၀ ရက္မွာ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ပစၥည္းေတြ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ား အခြင့္အေရးနဲ႔ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ထိခိုက္မႈမရွိေစေရးအတြက္ အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို ၇-၈-၂၀၁၃ ရက္ေန႔မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ကို ယင္းဥပေဒ အခန္း(၃) ပုဒ္မ-၅၊ ပုဒ္မ ၁၄ အထိ ျပ႒န္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ဟာ အဂတိတိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ-၁၆ ႏွင့္ ပုငဒ္မ-၁၇ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ တာဝန္နဲ႔ လုပ္ပို္င္ခြင့္ေတြကို က်င့္သံုးၿပီး အသိပညာေပးေရး အဂတိတိုက္စားမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးနဲ႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ခ်မွတ္ၿပီး အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ကုလသမဂၢႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ အစည္းေတြ၊ သတင္းမီဒီယာေတြအပါအဝင္ ျပည္သူတရပ္လုံး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ဟာ ေကာ္မရွင္႐ံုးအား ေနျပည္ေတာ္မွာ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ေကာ္မရွင္႐ံုးခြဲ (ရန္ကုန္) နဲ႔ ေကာ္မရွင္႐ံုးခြဲ (မႏၱေလး) တို႔ကိုသာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တိုးခ်ဲ႔ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပါ တာဝန္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြအား အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကိုသာ အပ္ႏွင္းထားတာေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္႐ံုးခြဲေတြ ဖြင့္လွစ္တာနဲ႔ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္တာေတြကုိ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ေကာ္မရွင္ကသာ တရားဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
2 years Ago

May 11, 2019

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔ ႐ုံးခြဲ မႏၱေလးတြင္ ဖြင့္လွစ္

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔ ႐ုံးခြဲကုိ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ဒီေန႔ စတင္ဖြင့္လွစ္လုိက္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းအင္အား နည္းပါးတာေၾကာင့္ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးမွာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ႐ွင္ အဖြဲ႔ခြဲ႐ုံးေတြ ဖြင့္လွစ္ေပးဖို႔ အခက္အခဲ ရိွတယ္လို႔ ေကာ္မ႐ွင္ တာဝန္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ႐ွင္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေတြရဲ႕ သေဘာဆႏၵနဲ႔ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ေတြအရ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၂ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေကာ္မ႐ွင္႐ံုးခ်ဳပ္ကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ႐ံုးခြဲတခု ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့အျပင္ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔ ဒီေန႔မွာ ေကာ္မ႐ွင္ ႐ံုးခြဲတခုကို မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာပါ။ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမယ့္ ကိစၥေတြကို ေနျပည္ေတာ္က ေကာ္မ႐ွင္႐ုံးမွာ ျပဳလုပ္တာျဖစ္ၿပီး မႏၲေလး႐ုံးခြဲမွာေတာ့ စစ္ေဆးေရးကိစၥေတြ၊ ျပည္သူရဲ႕တိုင္ၾကားမႈကို လက္ခံတာေတြနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ျဖန္႔ေဝေပးတာေတြ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လို႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးေအာင္သန္းျမင့္က ေျပာပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ႐ွင္ထံ တိုင္ၾကားမယ္ဆိုပါက အခ်က္အလက္ ျပည့္စံုစြာနဲ႔ ထိေရာက္ေအာင္တိုင္ၾကားဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္က တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေအာင္မုိးက ေျပာပါတယ္။ အခုဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့ မႏၲေလး႐ုံးခြဲမွာလည္း ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔ဝင္တဦး ဦးေဆာင္ကာ ႐ုံးထိုင္မွာျဖစ္ၿပီး နီးစပ္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး နဲ႔ ျပည္နယ္ေတြကလည္း လာေရာက္တိုင္ၾကားႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေကာ္မ႐ွင္ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံု အင္အားေပၚမူတည္ၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ႐ွင္႐ံုးခြဲေတြကို အျခားတိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြမွာ တိုးခ်ဲ့ဖြင့္လွစ္ဖို႔ အစီအစဥ္ ရိွေပမယ့္ ၀န္ထမ္းအင္အားအခက္အခဲေၾကာင့္ လတ္တေလာ ဖြင့္လွစ္ဖို႔ အစီအစဥ္မရိွဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ လက္ရိွဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မ႐ွင္သက္တမ္းကာလအတြင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းကေန တိုင္ၾကားမႈေပါင္း ၁၆၀၀ ေက်ာ္ ရိွခဲ့ၿပီး တိုင္ၾကားစာ ၁၆၀ ေက်ာ္သာ အဂတိဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့အတြက္ က်န္တိုင္ၾကားမႈေတြကိုေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ထံ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းခဲ့တယ္လို႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ႐ွင္က သိရပါတယ္။ ထိန္ထိန္လင္း
2 years Ago
Up