တိရစာၦန္သန္းေခါင္စာရင္း

January 11, 2019

တိရစာၦန္သန္းေခါင္စာရင္းထုတ္ျပန္၊ က်ြဲႏြားေကာင္ေရ ၁၁သန္းခြဲခန္႔ရွိ

ေမြးျမဴေရးက႑မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့အခါ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ေတြ တိက်စြာ သိရွိေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး အစိုးရက တိရစာၦန္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ဟိုတယ္ဇုန္မွာ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ တိရစာၦန္ေကာင္ေရ စာရင္း အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနားမွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာရင္းေတြအရ ေမြးျမဴထားတဲ့ ခိုင္းႏြား ေကာင္ေရ ၉ ဒသမ ၅ သန္း ၊ ႏို႔စားႏြား ဝ ဒသမ ၁၁ သန္း၊ ကြၽဲေကာင္ေရ ၁ ဒသမ ၈ သန္း၊ သိုး၊ ဆိတ္ေကာင္ေရ ၂ ဒသမ ၁ သန္း၊ ဝက္ေကာင္ေရ ၅ ဒသမ ၈ သန္း၊ ၾကက္ေကာင္ေရ သန္း ၇ဝ ၊ ဘဲ၊ ၾကက္ ဆင္၊ ဘဲငန္း၊ မန္ဒါလီ ၈ ဒသမ ၉ သန္းနဲ႔ ေခြးေကာင္ေရ ၃ ဒသမ ၈ သန္းရွိပါတယ္။ ဒီစာရင္းေတြကို ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၇၅ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၁၂,၂ဝ၃ နဲ႔  ရပ္ကြက္ ၅၃ဝ က အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁.၅၆၇,ဝ၇ဝ မွာ ေကာက္ယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီနဲ႔ ေမလတို႔မွာ ကြင္းဆင္းေကာက္ယူခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ကုသေရးဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဌာနအေနနဲ႔ တိရိစာၦန္ေကာင္ေရစာရင္းကို အေျခခံကာ  အာဟာရ ျပည့္ဝၿပီး က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့ အသား၊ ႏို႔၊ ဥ၊ ႏို႔ထြက္ပစၥည္း၊ အျခားေမြးျမဴ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈနဲ႔ စြမ္းအားကို တြက္ခ်က္ႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီတိရစာၦန္ေကာင္ေရ စာရင္းကိုအေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အနာဂတ္စီမံကိန္းေတြ ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာမွာလည္း  အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up