တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္

March 10, 2017

တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ကေလး - ဓာတ္ပံု

ရွမ္းျပည္နယ္ရဲ႕  ၿမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊  ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမေပၚက  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦနဲ႔ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္စြာ ေန႔စဥ္သြားလာလႈပ္ရွားေနတဲ့ၾကတဲ့ ေဒသခံေတြရဲ႕ လူမႈဘဝ ျမင္ကြင္း။ ဓာတ္ပံု- စကားဝါေအာင္
6 years Ago
Up