တာေမြၿမဳိ႕နယ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အခ်က္အလက္မ်ား

November 2, 2018

တာေမြၿမဳိ႕နယ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အခ်က္အလက္မ်ား

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊  တာေမြၿမဳိ႕နယ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ရဲ႕ လစ္လပ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ ႏို၀င္ဘာ ၃ရက္ေန႔  က်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေပါင္း - ၈ ဦး ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္း - ၈ ပါတီ မဲဆႏၵရွင္ေပါင္း - ၉၉၁၁၉ ဦး မဲရံုေပါင္း- ၁၂၃ ရံု မဲရံုဝန္ထမ္း- ၇၅၀ဦး  
4 years Ago
Up