တာဝန္

February 27, 2018

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တာဝန္မွ ျပန္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ပိုမုိျပည့္စံုေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေန

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တာဝန္ကေန ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ပိုမုိျပည့္စံုေစဖုိ႔ ညိႇႏိႈင္းျပဳစုေနတယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေက္ာမရွင္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္က ဦးစိုင္းသန္းႏုိင္က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တာဝန္ကေန ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။ ဒီေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေက္ာမရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေအာင္ျမင့္က “ဒီဥပေဒကို အရင္အစိုးရလက္ထက္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဥပေဒၾကမ္းကို ႏွစ္ႀကိမ္ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးတာမွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထား ကြဲလြဲခဲ့သလုိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးတို႔ကို ထိခုိက္ႏိုင္တဲ့အခ်က္ေတြ ရွိတဲ့အတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းၿပီးမွသာ အတည္ျပဳသင့္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ဆုိင္းငံ့ထားတဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဆုိင္းငံ့ထားဖုိ႔ သေဘာတူ အတည္ျပဳခဲ့တာကို အေလးဂ႐ုျပဳၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာဝန္က ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေစဖုိ႔အတြက္ ဆက္လက္ျပင္ဆင္ညိႇႏိႈင္းျပဳစု ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္”လို႔ ေျဖၾကားသြားပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၉၆(က)မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ တရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္းျခင္း၊ အက်င့္သိကၡာ ပ်က္ျပားျခင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းျခင္း၊ ဥပေဒအရ ေပးအပ္တဲ့ တာဝန္ေတြကို ေက်ပြန္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ျခင္း စတဲ့ အခ်က္ေတြကို ေဖာက္ဖ်က္ရင္ ကိုယ္စားလွယ္တာဝန္ကေန ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခြင့္ရွိတယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒီလို ႐ုပ္သိမ္းဖုိ႔အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္က မဲဆႏၵရွင္ အနည္းဆံုး တရာခုိင္ႏႈန္းက တုိင္တန္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up