တာခ်ီလိတ္တြင္ အာခါအမ်ဳိးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ မဲဆြယ္ (ဓာတ္ပုံ)

November 6, 2015

တာခ်ီလိတ္တြင္ အာခါအမ်ဳိးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ မဲဆြယ္ (ဓာတ္ပုံ)

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မွာ အာခါအမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီက ႏုိ၀င္ဘာ ၆ ရက္ေန႔မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခဲ့ပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - မအားနာ    
6 years Ago
Up