တလအတြင္း ကုမၸဏီအသစ္ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ ထူေထာင္

August 30, 2018

တလအတြင္း ကုမၸဏီအသစ္ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ ထူေထာင္

ျမန္မာျပည္တြင္း ကုမၸဏီအသစ္၊ လုပ္ငန္းအသစ္ထူေထာင္မႈဟာ တလအတြင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိေနၿပီး တရက္ကို ပ်ဥ္းမ်ွကုမၸဏီ ၁၀၀ ေလာက္ရွိေနတယ္လို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈနဲ႔ ကုမၸဏီမ်ားညြန္ၾကားမႈဌာနက ေျပာပါတယ္။ အြန္းလိုင္းစနစ္နဲ႔ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္တဲ့စနစ္ကို ေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ကုမၸဏီသစ္ ထူေထာင္မႈေတြ မ်ားလာတာဟာ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ေၾကး ေလ်ာ့ခ်လိုက္တာနဲ႔ ကုမၸဏီ ဥပေဒ အသစ္အရ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ေျဖေလ်ာ့ေပးထားလို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ဌာနတာ၀န္ရွိသူေတြက ဆိုပါတယ္။ အြန္လိုင္းမွတ္ပုံတင္စနစ္နဲ႔ ကုမၸဏီေလ်ာက္ထားမႈမွာ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ ကုမၸဏီ အသစ္ ၁၅၆၄ ခုနဲ႔ အရင္ရွိၿပီးသားျပန္လည္ေလ်ာက္ထားမႈ ၅၅၁၁ ခု စုစုေပါင္း ၇၀၇၅ ခု တည္ေထာင္ထားတယ္လို႔  သိရပါတယ္။ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈနဲ႔ ကုမၸဏီမ်ားညြန္ၾကားမႈဌာနက ၾသဂုတ္ ၁ ရက္က စတင္ၿပီး အြန္လုိင္းမွတ္ပုံတင္စနစ္သစ္ စတင္က်င့္သုံးေနတာျဖစ္ၿပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အစိုးရဌာနကို သြားစရာမလိုတဲ့ ပထမဆုံးအင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈစနစ္တခု ျဖစ္ပါတယ္။
5 years Ago
Up