တရား႐ံုးပိတ္ရက္

June 1, 2018

ျပည္နယ္အလုိက္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားကို တရားဝင္႐ံုးပိတ္ရက္သတ္မွတ္ေပးရန္ေတာင္းဆို

သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အလုိက္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ေတြကို တရားဝင္ ႐ံုးပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ အစုိးရအဖြဲ႔ကို တင္ျပၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးကို ေမတၱာရပ္ခံလိုက္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္္ေတာ္မွာ ေျမပံုၿမဳိ႕နယ္ အမတ္ဦးေဖသန္း ေမးျမန္းတဲ့ ျပည္နယ္ေန႔၊ ျပည္နယ္တခုအတြင္းရွိ လူမ်ိဳးကို အေျခခံတဲ့ အမ်ိဳးသားေန႔၊ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ စတဲ့ အထင္ကရ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ေန႔ရက္နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေတြနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ အထင္ကရ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ ေန႔ရက္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာေဒသမွာ တရားဝင္ ႐ုံးပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။ လာေရာက္ေျဖဆိုခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးကေတာ့ ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက သက္မွတ္ေပးဖို႔ မရွိဘူးလို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္  တိုင္းရင္းသား တန္တူအခြင့္အေရး ရရွိဖို႔အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ေဒသေတြမွာ သက္ဆိုင္ရာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ေတြကို  တရား၀င္ရံုးပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up