တရား႐ုံးမ်ားကိုေရာက္လာသည့္ အမႈအေရအတြက္ ယခင္ကထက္ပိုမ်ားလာ

May 8, 2018

တရား႐ုံးမ်ားကိုေရာက္လာသည့္ အမႈအေရအတြက္ ယခင္ကထက္ပိုမ်ားလာ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း တရား႐ံုးအဆင့္ဆင့္ကိုေရာက္လာတဲ့ အမႈေတြဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ ပိုမ်ားလာခဲ့ၿပီး အမႈၿပီးျပတ္ႏႈန္းကေတာ့ ေလ်ာ့လာတာကိုေတြ႔ရတယ္လို႔  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တရား႐ံုး ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။
အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္တရား႐ံုးေတြနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွာ စြဲဆိုတဲ့ အမႈေတြဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြထက္ သိသိသာသာ ပိုမ်ားလာသလို  တရား႐ံုးအဆင့္တိုင္းမွာ ေရာက္လာတဲ့ အမႈေတြဟာ တရားသူႀကီးတေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ ပမာဏထက္ ပိုမ်ားေနတယ္လို႔ လည္းသိရပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ရာဇဝတ္၊ တရားမမႈနဲ႔ စာခၽြန္လႊာ အမႈေပါင္း ၃၉၈၉ မႈေရာက္လာၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၄၃၄၄မႈ ေရာက္လာပါတယ္။ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္တရား႐ံုး ေတြကိုေတာ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ၁၁၀၆၇ မႈေရာက္လာၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အရင္ကထက္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးၿပီး  ၁၂၂၄၂ မႈ ေရာက္ပါတယ္။
ရာဇဝတ္မႈခင္းအမ်ားဆံုးစြဲဆိုတာက မႏၱေလးတိုင္းျဖစ္ၿပီး တရားမမႈ အမ်ားဆံုး စြဲဆိုတာ ကေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရာဇဝတ္မႈ အမ်ားဆံုး ၿပီးျပတ္ခဲ့တာက ပဲခူးတိုင္းျဖစ္ၿပီး တရားမမႈ အမ်ားဆံုး ၿပီးျပတ္တာကေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္ျဖစ္ပါတယ္။
ခ႐ိုင္တရား႐ံုးေတြထဲမွာ အမႈအမ်ားဆံုးေရာက္လာတာကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆံုး လည္း ၿပီးျပတ္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးေတြမွာ ေန႔ခ်င္းၿပီး ဆံုးျဖတ္လိုက္တဲ့ အမႈေတြဟာ အရင္ႏွစ္ေတြထက္ ပိုမ်ားလာခဲ့ေပမယ့္ ၆ လေက်ာ္ကေန ၁၂ လေက်ာ္အထိ ၾကန္႔ၾကာေနတဲ့ အမႈေတြဟာလည္း ပိုတုိးလာခဲ့တာပါ။
ခ႐ိုင္တရား႐ံုးေတြမွာ ၁၂ လအထက္ ၾကာျမင့္တဲ့ စစ္ေဆးဆဲ စစ္ေဆးဆဲရာဇဝတ္မႈဟာ မႏွစ္ကထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္တိုးလာခဲ့ၿပီး တရားမမႈလည္း တိုးလာပါတယ္။
ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးတခုမွာ တရားသူႀကီးတေယာက္ လက္ခံစစ္ေဆးရတဲ့ အမႈဟာ ပ်မ္းမွ် ၄၉၉ မႈျဖစ္ပါတယ္။ ခ႐ိုင္တရားသူႀကီး တေယာက္ကေတာ့ ၁၅၃ မႈ၊ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ တရားသူႀကီး တေယာက္က ၂၁၅ မႈနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က တရားသူႀကီး တေယာက္က ေတာ့ ၄၃၄ မႈ ျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးေပါင္း ၁၅၆ ေယာက္ကို အသစ္ ထပ္ခန္႔ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလအထိ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္နဲ႔ တရား႐ံုး အဆင့္ဆင့္မွာ တရားေရး အရာရွိနဲ႔ တရားသူႀကီးေပါင္း ၁၂၉၁ ေယာက္နဲ႔ ႐ံုးဝန္ထမ္းေပါင္း ၄၄၄၄ ေယာက္ရွိတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
4 years Ago
Up