တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး

January 2, 2019

ႏုိင္ငံတြင္း တရားဥပေဒစုိးမုိးေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဘရာဇီးသမၼတသစ္ ေျပာ

ဘရာဇီးသမၼတသစ္ ဂ်ာရီ ဘုိဆုိနာ႐ုိက ႏုိင္ငံအတြငး္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေအာင္ လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ေန႔မွာ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ သမၼတသစ္ ဘုိဆုိနာ႐ုိက အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ ရာဇဝတ္မႈနဲ႔ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ လြဲမွားတာေတြကို ေျဖရွင္းသြားမယ္လို႔လည္း ကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။ စစ္ဘက္ ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္းတဦးျဖစ္တဲ့ ဘိုဆိုနာ႐ုိက ဒီမိုကရက္တစ္ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ရာထူးလက္ခံပြဲ အခမး္အနားမွာ ေျပာၾကားပါတယ္။ ဘရာဇီးႏုိင္ငံေရးေလာကအတြငး္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ က်င္လည္ခဲ့သူ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဘုိဆုိနာ႐ုိဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တုိဘာလတုန္းက မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈနဲ႔ အာဏာရခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုိဆိုနာ႐ုိဟာ ၁၉၆၄-၁၉၈၅ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ေနာက္ပိုင္း ဘရာဇီးႏုိင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုး လက္ယာယိမ္းသမၼတ ျဖစ္လာပါတယ္။
3 years Ago

October 14, 2017

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစရန္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္ၿပီး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအေထာက္ကူျပဳသူမ်ားအဖြဲ႔က ဦးေဆာင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid Hotel မွာ ဒီကေန႔ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖို႔နဲ႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ျခင္းကိစၥနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ခံရသူေတြအတြက္ တရားမွ်တမႈရွိေစဖုိ႔ ဥပေဒပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီေကာင္းမြန္စြာ ရရွိေစဖို႔ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေဆြးေႏြးရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအေထာက္ကူျပဳသူမ်ားအဖြဲ႔ရဲ႕ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဦးႀကီးျမင့္က ေျပာပါတယ္။ ဒီကေန႔ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးက ရရွိလာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကို ေပးပို႔သြားမယ္လို႔လည္း ဦးႀကီးျမင့္က ေျပာပါတယ္။
4 years Ago
More News
Up