တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္

December 27, 2017

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္

  ေဒသတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိမွပဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္လို႔  ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာလုပ္ခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ  လုပ္ငန္းၫိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးမွာ ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ က႑(၁၈)ခုရွိၿပီး က႑တိုင္းမွာ ၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြထက္ ၀န္ႀကီးဌာနသုံး၊ ေလးခု ေပါင္းစပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရတဲ့ လုပ္ငန္းရပ္ေတြက ပိုမ်ားတယ္လို႔လည္း ၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီဟာ ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မတီကို အၾကံေပးမယ့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေတြ႔အႀကဳံေတြကိုအေျခခံၿပီး အႀကံျပဳေပးမယ့္ အႀကံေပးအဖြဲ႔ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းေပးထားၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ေကာ္မတီနဲ႔ ဒီေန႔ထိ ေတြ႔ဆံုႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီဟာ   (၄) လတစ္ႀကိမ္ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ၿပီး  ျပည္သူကို အသိေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up