တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္း

August 23, 2018

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္း

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္က ဦးစိုးမုိးက တင္သြင္းလိုက္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒကို ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြတဲ့ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီဥပေဒကို ျပန္လည္အသက္၀င္လာေစဖုိ႔၊ ေရွ႕ေနေတြကိုယ္တိုင္ ေကာင္စီကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးႏုိင္ဖို႔၊ အသစ္ေပၚေပါက္ လာမယ့္ေကာင္စီက တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေရွ႕ေနေတြကို ကိုယ္စားျပဳႏုိင္ေစဖို႔နဲ႔ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ႏုိင္ေရးအတြက္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီးတင္သြင္းရတာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္က စတင္အာဏာအသက္၀င္ခဲ့တဲ့ ဒီဥပေဒကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔က ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးတစ္ဦး၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ၆ ဦး၊ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ ညြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး ညြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ ၁၁ ဦးနဲ႔ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ "အဲဒီမွာ ေရွ႕ေန ၆ ဦးဆိုေပမယ့္လို႔ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းတဲ့ ေရွ႕ေနေတြ။ ေရွ႕ေနေတြကို ကိုယ္စားျပဳဖြဲ႔ထားတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ အရင္တုန္းက ေတာက္ေလွ်ာက္ ဖြဲ႔ထားတဲ့ ဒီေရွ႕ေနေတြကို ကုိယ္စားျပဳၿပီး ေရွ႕ေနေတြ အက်ဳိးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္မယ့္သူ တေယာက္မွ မရွိဘူး။ ေနာက္ပိုင္းဘာျဖစ္လာလည္းဆုိ ႏိုင္ငံေရးလုပ္လို႔ ေရွ႕ေနလိုင္စင္ ရပ္နား ခံရတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိလာခဲ့တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီဘက္ ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ အရင္န၀တ ေခတ္က လုပ္ခဲ့တဲ့ဟာသည္ ဒီဘက္ေခတ္နဲ႔ လံုး၀မေလ်ာ္ညီတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါကိုျပန္ ျဖည့္တာပါ" လို႔ ဦးစိုးမိုးက ေျပာပါတယ္။ အခု ျပင္ဆင္ခ်က္မွာ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးနဲ႔ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က အားလံုးေပါင္း ၅ ဦးအပါ၀င္ ေရွ႕ေနေတြက မဲေပးေရြးေကာက္တဲ့ ၁၀ ဦးဆိုၿပီး ျပင္ဆင္ထားတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီဥပေဒျပ႒ာန္းစဥ္ကေန ၁၉၈၉ ခုႏွစ္အထိ ေကာင္စီ၀င္ေတြကို ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေပမယ့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ပိုင္းကေန ယေန႔ထိ ေကာင္စီ၀င္ေတြကို တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္တဲ့ စနစ္နဲ႔ က်င့္သံုးေနတာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနတယ္လို႔လည္း ေ၀ဖန္မႈေတြရွိေနပါတယ္။
4 years Ago
Up