တရားမ၀င္ေျပာင္းေရႊ႕လာသူ

December 17, 2017

တရားမ၀င္ေျပာင္းေရႊ႕လာသူ ၂၅၀ ေက်ာ္ကို လစ္ဗ်ားကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ ကယ္တင္

လစ္ဗ်ားကမ္းျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ဟာ တရားမ၀င္ေျပာင္းေရ႔ႊ႔သူ ၂၅၀ ေက်ာ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔က ကယ္ဆယ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေျပာင္းေရြ႕ သူေတြဟာ အာဖရိကေျမာက္ပိုင္းကေန ေလွငယ္ေတြနဲ႔  အီတလီႏုိင္ငံကို သြားေရာက္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမး္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ကမး္ေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ ကပၸတိန္က “အာဖရိကနဲ႔ အာရပ္ႏုိင္ငံေတြကေန  အမိ်ဳးသမီး၊ ကေလးနဲ႔ အမ််ိဳးသားေတြပါ၀င္တဲ့ ေျပာင္းေရႊ႕လာတဲ့အဖြဲ႔ကုိ ေရတပ္သေဘာၤာကေန ကယ္ဆယ္ခဲ့ပါတယ္။ ကာရာဘူလီနဲ႔ ဇီလန္ၿမိဳ႕ ကမး္လြန္ေတြကေန ကယ္ဆယ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရအတြက္အားျဖင့္ ၂၅၀ နဲ႔ ၂၇၀ ၾကား ရိွပါတယ္” လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဆာဟာရ ေအာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေတြကေန ဆင္းရဲမႈနဲ႔  ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ဥေရာပကို ထြက္ေျပးၾကတဲ့ တရားမ၀င္ေျပာင္းေရႊ႕သူေတြအဖို႔ လစ္ဗ်ားအေနာက္ပိုင္း ကမး္ေျခေတြဟာ   အဓိက ထြက္ခြာရာ ဆိပ္ကမး္ေတြျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ႐ိုက္တာ သတင္းမွာ  ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
3 years Ago
Up