တရားမ၀င္ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ မဆက္သြယ္ၾကရန္ သတိေပး

October 11, 2017

တရားမ၀င္ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ မဆက္သြယ္ၾကရန္ သတိေပး

  တရားမ၀င္ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ အစုရွယ္ယာေရာင္းခ်ခြင့္မရွိတဲ့ ကုမၸဏီေတြကို ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳၾကဖို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္တို႔က ျပည္သူလူထုေတြကို ပန္ၾကားႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အတိုးႏႈန္းျမင့္မားစြာေပးေနမႈေတြ၊ အစုရွယ္ယာအေပၚ အျမတ္ေ၀စုမ်ားစြာ ခြဲေ၀ေပးမႈေတြ၊ (Multi-Level Marketing) ဆင့္ပြားေစ်းကြက္ပံုစံ မက္လံုးေပးမႈေတြကိုလည္း အထူးသတိျပဳေရွာင္ရွားၾကဖို႔လည္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ခုအခါ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ငန္းလုပ္ခြင့္မရွိဘဲ လုပ္ကုိင္ေနသူေတြ ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေနရာေဒသေတြမွာ မသိနားမလည္တဲ့ ျပည္သူေတြ မွားယြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမိရာက ေငြေၾကးဆံုး႐ႈံးမႈေတြျဖစ္ေပၚေနတယ္လို႔လည္းဆိုပါတယ္။ ျမန္မာျပည္တြင္း ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔ အညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔လည္းတိုက္တြန္းထားပါတယ္။
4 years Ago
Up