တရားမွ်တျခင္းကို က႐ုဏာျဖင့္ ေျဖရွင္းၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ

May 28, 2016

တရားမွ်တျခင္းကို က႐ုဏာျဖင့္ ေျဖရွင္းၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ

ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီမွ်ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ပါ၊ တရားမွ်တျခင္းကို က႐ုဏာျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ပါလို႔  ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္နယ္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ေမ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၊ သမၼတ႐ုံးစည္းေ၀းခန္းမမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္နဲ႔ ျပည္နယ္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ စည္းေ၀းပြဲမွာ သူက ခုလို ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္သူေတြထံမွ ေျမယာျပႆနာဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္ေတြကို ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရာမွာ တရားမွ်တျခင္းကို က႐ုဏာျဖင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ -ဒုတိယသမၼတ ဦးေဆာင္သည့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း ခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟို ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းထားႀပီး ျဖစ္တယ္၊ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားေရး ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ၊ -အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာမွာ  ဥပေဒအရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားရဲ႕ သေဘာထားကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ -မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေနမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသာမက လူငယ္လူရြယ္မ်ားႏွင့္ မိဘမ်ား ပါဝင္လာေရး အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ -လူငယ္လူရြယ္မ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေနျခင္းမ်ားကို တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ အစီအမံတစ္ခု ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ -အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ဳိင္ႀကီးသုံးရပ္အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေက်ာ္လြန္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ အေန အထားမ်ဳိး မျဖစ္ေစေရး သတိျပဳေဆာင္ရြက္ရန္၊ -ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား သြားလာမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအၾကား ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့တယ္လို႔ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
6 years Ago
Up