တရားမွ်တမႈလက္လွမ္းမွီရရွိေရး ေဆြးေႏြး

September 27, 2018

တရားမွ်တမႈလက္လွမ္းမွီရရွိေရး ေဆြးေႏြး

တရားမွ်တမႈလက္လွမ္းမွီရရွိေရး ျမႇင့္တင္ျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏုိဗုိတယ္ဟုိတယ္မွာ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ဥပေဒေရးရာကုစားေရးအဖြဲ႔(ျမန္မာ)နဲ႔ My Justice အဖြဲ႔တုိ႔ကေန ပူးေပါင္းစီစဥ္တာ ျဖစ္ၿပီး မနက္ ၉ နာရီခြဲကေန ညေန ၄ နာရီအထိ ျပဳလုပ္ေနၾကတာပါ။ ဥပေဒေရးရာကုစားေရးအဖြဲ႔(ျမန္မာ)နာယက ဦးလွကိုက “ျပည္သူေတြ တရားမွ်တမႈ လက္လွမ္းမွီရရွိဖို႔ဆိုတာ တရားစီရင္ေရး အမိုးအကာေအာက္မွာ ခိုလႈံခြင့္ရမွ ျပည္သူေတြ ဘဝဟာ လုံၿခဳံမႈရမွာ ျဖစ္တယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးမွာ ျပည္ထဲေရးနဲ႔အစုိးရအဖြဲ႔က တရားလိုလုပ္ၿပီး တရားစြဲတဲ့ အမႈေတြမွာ တရားမွ်တမႈမရသလို ဘက္လိုက္မႈေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ားအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးသိန္းသန္းဦးက ေျပာပါတယ္။ တရားမွ်တမႈလက္လွမ္းမွီရရွိဖို႔ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက အကာကြယ္ေပးၿပီး ဥပေဒျပဳရာ မွာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ စနစ္ေတြရွိဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္လို႔လည္း ဥပေဒေရးရာကုစားေရးအဖြဲ႔(ျမန္မာ)အဖြဲ႔က ဒါရိုက္တာ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚလွလွရီ က ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ ၁၀ က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေနာ္ဆူဇန္လွလွစုိးက “အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးေတြမွာ တရားမွ်တမႈ မရရွိေသးတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမ်ဳိးသမီး အကာကြယ္ရ႐ွိေရးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒ၊ ကေလးသူငယ္နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒေတြကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး ေနတယ္”လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ တရားမွ်တမႈလက္လွမ္းမွီရရွိေရး ျမႇင့္တင္ျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ လူမႈ ဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက ဝန္ထမ္းေတြ၊ ရန္ကုန္တိုင္းက ပညာေရးအဖြဲ႔၊ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔နဲ႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြက တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး ၾကပါတယ္။
3 years Ago
Up