တရားစီရင္ရာတြင္ သက္ေသ၊ ရဲႏွင့္ေရွ႕ေနမ်ားမလာသျဖင့္ အမႈမ်ားၾကန္႔ၾကာေန

January 24, 2018

တရားစီရင္ရာတြင္ သက္ေသ၊ ရဲႏွင့္ေရွ႕ေနမ်ားမလာသျဖင့္ အမႈမ်ားၾကန္႔ၾကာေန

  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ တိုုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔က ခ႐ိုင္အဆင့္ရွိတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းထဲက တရား႐ုံးေတြနဲ႔ ဥပေဒ႐ုံးေတြကို ကြင္းဆင္းေလ့လာေနပါတယ္။ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္က စတင္ၿပီး ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္နဲ႔ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္က တရား႐ံုး ဥပေဒ႐ုံးေတြကို ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီကေန႔မွာ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တိုုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔က အေနာက္ပိုင္းခ႐ုိင္နဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ထဲက တရား႐ုံးနဲ႔ ဥပေဒ႐ုံးေတြ ကို တရားသူႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ ဥပေဒအရာရွိအဖြဲ႔ေတြနဲ႔အတူ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၾကရင္း ကြင္းဆင္းေလ့လာေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ တရား႐ံုးေတြမွာ အမႈေတြ ၾကန္႔ၾကာေနရတာဟာ လိုျပသက္ေသေတြ မလာတာ။ အမႈစစ္ရက္ေတြမွာ ေရွ႕ေနေတြက ခြင့္ယူတာအျပင္ ဆရာဝန္သက္ေသေတြ သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႔က တာဝန္ရွိသူေတြ ေရာက္ရွိမလာတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ခ႐ုိင္တရားသူႀကီး ေတြကေျပာတဲ့အေၾကာင္း  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တိုုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ဥကၠ႒ ဦးျမင့္လြင္က ေျပာပါတယ္။ တရား႐ံုးေတြ ဥပေဒ႐ံုးေတြက ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို ေကာ္မတီရဲ႕ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာမွာ ထည့္သြင္းၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ဆီ တင္ျပသြားဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္မွာေတာ့ တိုင္းအဆင့္ရွိတဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တရား႐ံုးကို ကြင္းဆင္း ေလ့လာသြားမယ္လို႔ လည္း ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။
3 years Ago
Up