တရားခံမ်ား မ်ားျပားလာ

January 17, 2017

မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈႏွင့္ က်ဴးလြန္ တရားခံမ်ား မ်ားျပားလာ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖမ္းဆီးရရွိမႈ အမႈေပါင္း ၆၄၁၄ မႈ ရွိခဲ့ၿပီး အဲဒီအမႈမ်ားကို စုစုေပါင္း တရားခံ ၉၁၈၈ ဦး က်ဴးလြန္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး အမႈေပါင္း ၈၈၀၀ မႈ ဖမ္းဆီးရရွိခဲ့ၿပီး တရားခံ ၁၃၅၉၁ ဦး က်ဴးလြန္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဖမ္းဆီးရရွိမႈမ်ားမွာ လူသိမ်ားၿပီး သုံးစြဲမႈျမင့္မားတဲ့ ဘိန္း၊ ဘိန္းျဖဴႏွင္႔ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ဖမ္းဆီးရရွိမႈ မ်ားလာတာကုိ ေတ႔ြရပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ဘိန္းဖမ္းဆီးရရွိမႈ ၃၈၈ မႈ (အေလးခ်ိန္ ၈၈၈ ဒသမ ၈၄၄ ကီလုိ)၊ ဘိန္းျဖဴမႈ ၂၅၀၂ မႈ (အေလးခ်ိန္ ၁၈၆ ဒသမ ၀၄၁၁ ကီလုိ)နဲ႔ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားမႈ ၂၈၁၅ မႈ (ေဆးျပား ၄၉၉၅၀၉၁၂ ျပား) ဖမ္းဆီးမိခဲ့တယ္လို႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းမွာေတာ့ ဘိန္း ဖမ္းဆီးရရွိမႈ ၃၅၈ မႈ (အေလးခ်ိန္ ၉၄၅ ဒသမ ၇၀၉၆ ကီလုိ)၊ ဘိန္းျဖဴ မႈ ၂၈၈၈ မႈ (အေလးခ်ိန္ ၇၆၉ ဒသမ ၂၅၈၉ ကီလုိ)ႏွင္႔ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားမႈ ၄၇၂၂ မႈ (ေဆးျပား ၉၈၃၅၃၄၆၂ ဒသမ ၅ ျပား) ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈမ်ားမွာ ပါ၀င္တဲ့ ေဆးေျခာက္ဖမ္ဆီးရရွိမႈကလည္း မ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ အမႈ ၂၁၅ မႈ (အေလးခ်ိန္ ၈၇ ဒသမ ၇၀၅၆ ကီလုိ)၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ၂၄၅ မႈ (အေလးခ်ိန္ ၁၈၈ ဒသမ ၇၈၀၅ ကီလုိ) ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေမာ္ဖင္းထုိးေဆး ဖမ္းဆီးရရွိမႈမွာလည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ၁ မႈ (၆ ပုလင္း)သာ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွာကေတာ့ ၄ မႈ (၁၇၁ ပုလင္း) အထိ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါတယ္။
6 years Ago
Up