တဖက္ႏိုင္ငံထြက္ေျပးသြားသူမ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၂၃ရက္ ျပန္လက္ခံရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူ

January 16, 2018

တဖက္ႏိုင္ငံထြက္ေျပးသြားသူမ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၂၃ရက္ ျပန္လက္ခံရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူ

  ရခိုင္ျပည္နယ္က ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္မွာ  စတင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔  ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အတြင္း အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြျဖစ္လာရင္ ႏွစ္ဖက္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖို႔ ျမန္မာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ရက္က ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ လက္ခံေရး ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာဘက္က သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာဘက္ကကနဦးျပန္လည္လက္ခံမယ့္ ဟိႏၵဴ ၅၀၈ ဦးနဲ႔  စိစစ္ၿပီး မူဆလင္ ၇၅၀ ဦး တို႔ရဲ႕ အခ်က္အလက္အျပည့္အစုံကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္းဝန္သို႔ ေပးအပ္ခဲ့ တယ္လို႔လည္း ႏိုင္ငံျခားေရးသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္က ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူေတြကို ျမန္မာဘက္က  ကုန္းလမ္းကေန ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာမယ့္သူေတြကို ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲ ယာယီလက္ခံေရးစခန္း၊ ေရလမ္းကေန ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာမယ့္သူေတြကို  ငါးခူရယာယီလက္ခံေရးစခန္း၊၊ ၾကားစခန္း အျဖစ္ လွဖိုးေခါင္ စခန္းကို အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ၿပီး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွာ ၾကားစခန္း (၅)ခုကို အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာဘက္ျခမ္း ယာယီလက္ခံေရးစခန္းတစ္ခုစီမွာ တပတ္ကို ၅ ရက္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဘက္အစည္းအေ၀းအတြင္း ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ရဲ႕ လတ္တေလာ လႈပ္ရွားမႈေတြ ကို ျမန္မာဘက္က အသိေပး ေျပာၾကားခဲ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာဘက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းနဲ႔  ေပးပို႔ထားၿပီး ျဖစ္တဲ့ ARSA အၾကမ္းဖက္သမား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ စာရင္းကိုလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ သို႔ ထပ္မံေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ - ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ အညီ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔  ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔လည္း သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား က မလိုလားအပ္တဲ့ အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႔အတားမ်ား ျပဳလုပ္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ဖက္ႀကိဳတင္ကာကြယ္သြားၾကဖို႔လည္း အသိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
3 years Ago
Up