တပ္မေတာ္သား အမ်ဳိးသမီး

May 17, 2017

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သား အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦး အစားထုိးေျပာင္းလဲ

ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ ျပန္လည္စတင္က်င္းပျပဳေတာ့မယ့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေတြမွာ တပ္မေတာ္သားေတြ အစားထုိး ေျပာင္းလဲသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီလုိ အစားထုိးေျပာင္းလဲမႈကုိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ထူးျခားမႈအေနနဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ တပ္မေတာ္သား အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦး အစားထုိးလာမႈကုိ ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးနဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ၁၀ ဦးကုိ အစားထုိးေျပာင္းလဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြက တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိလည္း အစားထုိးေျပာင္းလဲမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အစားထုိးေျပာင္းလဲခန္႔အပ္မႈေတြကေတာ့ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႔က ၁ ဦးစီ၊ ပဲခူး၊ မေကြး၊ ရန္ကုန္တုိ႔က ၁ ဦးစီ၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ၂ ဦးနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ၃ ဦးကုိ အစားထုိးေျပာင္းလဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up