တပ္မေတာ္လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိုင္းဆြဲတိုက္ခံခိုက္ရ | DVB