တပ္

October 1, 2016

အစိုးရ၊ တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတာင္အာဖရိကၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေလ့လာရန္ ခရီးစဥ္စတင္

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္တဲ့ အဖြဲ႔ဟာ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိုေလ့လာဖို႔ ၁၀ ရက္ၾကာ ခရီးကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ ဒီေန႔ပဲ စတင္လိုက္ပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊လက္မွတ္ မထိုးထားတဲ့တပ္ဖြဲ႔မ်ားအျပင္ ၀ နဲ႔ မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ ပါ၀င္တဲ့ ေတာင္အာဖရိကခရီးျဖစ္တာေၾကာင့္ စုဖြဲ႔မႈထူးျခားတဲ့ ခရီး ျဖစ္တယ္လို႔ ခရီးစဥ္မွာ ပါ၀င္တဲ့ ပအိုးအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နာယက ဗိုလ္မႉးႀကီးခြန္ဥကၠာက ေျပာပါတယ္။ “သြားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကိုယ္တိုင္ကိုက ညီညြတ္ေရးအေျခခံရွိတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္တယ္။ ပစ္မွတ္ထားတာကေတာ့ ေတာင္အာဖရိကရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တိုင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္တဲ့ဟာကို ေလ့လာတဲ့ခရီးေပါ့။ သြားေလ့လာမယ့္ အစုအဖြဲ႔ကိုက တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ကို ပံုေဖာ္ရမယ့္ အင္အားစုေတြရဲ႕ ကိုယ္စားျပဳမႈကို ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီေတြ႔ရမႈက ခရီးစဥ္ မစတင္မီကတည္းက ေတြ႔ရတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈလို႔ ေျပာရမွာေပါ့ဗ်ာ” အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦး၊ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦး၊ အစိုးရနဲ႔ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦး၊ လက္မွတ္မထိုး ထားေသးတဲ့ တပ္ဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးနဲ႔ ၀နဲ႔ မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦး စုစုေပါင္း ၁၈ ဦး ပါ၀င္တဲ့ အဖြဲ႔ သြားေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံရဲ႕ လူျဖဴလူမည္း ခြဲျခားမႈကို အဆံုးသတ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ခဲ့ႏိုင္မႈကို အထူးျပဳ ေလ့လာၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔တို႔က ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၾကၿပီး တပ္မေတာ္ကေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ဖို႔ အဆိုျပဳထားတဲ့ အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up