တန္ဖိုးျမင့္ထုပ္ကုန္

May 12, 2018

ဝါးကို တန္ဖိုးျမင့္ထုပ္ကုန္အျဖစ္ အသံုးခ်ႏိုင္ေရး အစုိးရကူညီရန္ ေတာင္းဆုိ

ဝါးကို တန္ဖိုးျမင့္ထုပ္ကုန္အျဖစ္ ျပန္လည္ၿပီး အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ ဝါးလက္ေတြ႔ အသံုးခ်တာ၊ ဝါးစိုက္ပ်ိဳးတာနဲ႔ ကုန္ေခ်ာထုပ္လုပ္တာနဲ႔ နည္းပညာသင္တန္းေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ကူညီမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးေစခ်င္တယ္လို႔ ပဲခူး႐ိုးမခ်စ္သူမ်ားအဖြဲ႔က ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဝါးကိုတန္ဖိုးျမင့္ ထုပ္ကုန္အျဖစ္ အသံုးခ်ျခင္းေၾကာင့္ ပဲခူး႐ိုးမအတြင္း ဆံုး႐ံႈးသြားတဲ့ သစ္ေတာဧရိယာေတြမွာ ဝါးကို အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးလာႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး သဘာပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈေတြကိုပါ ကာကြယ္လာနိုင္မွာျဖစ္သလို သစ္ေတာေတြ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း အျမန္ဆံုးစိမ္းလန္းလာနိုင္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဝါးကို တန္ဖိုးျမင့္ထုပ္ကုန္အျဖစ္ ထုပ္လုပ္နိုင္ဖို႔ဆို အစိုးရအေနနဲ႔ ဝါးစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္မယ့္ ေတာင္သူေတြ မ်ားလာေအာင္ အသိပညာေပးမႈသင္တန္းေတြ၊ ဝါးလက္ေတြ႔အသံုးခ်နည္း ပညာပံ့ပိုမႈေတြ ေပးဖို႔လိုအပ္ေနၿပီး ဝါးစိုက္ပ်ိဳးရာကေန ဝါးကို စနစ္တက်ခုတ္ယူျခင္း၊ မ်ွစ္၊ ဝါးမီးေသြး၊ ဝါးဗယ္နီကာေရ၊ ဝါပတ္သက္တဲ့ ျမန္မာ့လက္မႈပညာေတြကို ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ထုပ္လုပ္ၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံေတြအထိ ေရာင္းခ်နိုင္ဖို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ နည္းေပါင္းစံုကေန ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြ လုပ္ေပးသင့္တယ္လို႔ ပဲခူး႐ိုးမခ်စ္သူမ်ားအဖြဲ႔က ေတာင္းဆိုေနတာပါ။ ပဲခူး႐ိုးမခ်စ္သူမ်ားအဖြဲပမွ ဦးတင္ေဇာ္၀င္းက “အဲဒီလို ကူညီသြားမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔နိုင္ငံမွာ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈကို ထိန္းသိမ္းနိုင္မယ္။ ျပဳန္းတီးသြားတဲ့ သစ္ေတာေတြေနရာမွာ ဝါးေတြ အျမန္ဆံုးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ သစ္ေတာေတြ အျမန္ဆံုးစိမ္းလန္းလာမယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈကိုလည္း အျမန္ဆံုးကာကြယ္လာမယ္။ သစ္ဆိုရင္ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီၿပီးေစာင့္ရမယ္။ ဝါးဆိုရင္ျမန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သစ္ေတာေတြ ျပဳန္တီးသြားတဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူလူထုအစုအဖြဲ႔နဲ႔ ဝါးစိုက္ပ်ိဳးဖို႔ ေျမေနရာေတြေပးဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီ” လို ေျပာပါတယ္။ ပဲခူးတိုင္းအတြင္းမွာရွိတဲ့ ဝါးထုပ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနတဲ့သူေတြ၊ ဝါးစိုက္ပ်ိဳးတဲ့ေတာင္သူေတြ ေဒသတြင္း ဝါးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျမန္မာ့လက္မႈပညာေတြ ေရရွည္တည္တံ့ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ေမ ၁၀ ရက္ေန႔က ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ဝါးလက္ေတြ႔အသံုးခ်နည္း သင္တန္းမွာ ပဲခူး႐ိုးမခ်စ္သူမ်ားအဖြဲ႔က ေတာင္းဆိုလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္း၊ဓာတ္ပံု-ေနလင္းထိုက္
4 years Ago
Up