တနသၤာရီအမ်ိဳးသားမ်ား

January 26, 2017

တနသၤာရီအမ်ိဳးသားမ်ား ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ မူဝါဒခ်မွတ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးကို တနသၤာရီအမ်ိဳးသားမ်ားျပည္နယ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးဖို႔ မေန႔က က်င္းပၿပီးစီးသြားတဲ့ ေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကေန မူဝါဒ ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ ထားဝယ္တကၠသိုုလ္မွာ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ၃ ရက္တာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ေဒသအလိုုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ အပိုုင္း ၄ ပိုုင္းပါ ႏိုင္ငံေရး က႑ဆိုုင္ရာ မူဝါဒစာတမ္းမူၾကမ္းကိုုေဆြးေႏြးအၿပီး ေနာက္ဆံုုးရက္မွာေတာ့ ထပ္ဆင့္ေဆြးေႏြး တင္ျပခ်က္ အပိုုင္း ၅ ဆိုုၿပီး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးကို တနသၤာရီအမ်ိဳးသားမ်ားျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ သေဘာတူခ်မွတ္လိုုက္တာပါ။ တနသၤာရီတိုုင္းေဒသႀကီးအေျခစိုက္ သက္ဆိုုင္ရာ ေဒသအလိုက္ တက္ေရာက္လာတဲ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (ေကအန္ယူ)ကိုုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳ လိုက္ၾက တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အခု ေဆြးေႏြးပဲြကေန အတည္ျပဳလိုုက္တဲ႔ မူဝါဒေတြကို ျပည္ေထာင္စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီထံ တင္ျပၿပီးမွ ၂၁ ရာစုုပင္လံု ျပည္ေထာင္စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ ဖတ္ၾကား တင္သြင္းရမွာပါ။ အဲဒီကမွတဆင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ပါက  တနသၤာရီတိုင္းကို အမ်ဳိးသားမ်ားျပည္နယ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲဖို႔ အဆိုုပါ မူဝါဒအတည္ျဖစ္မွာပါ။ က်င္းပခဲ့တဲ့ ေဒသအလိုုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေျမယာနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑ဆိုုင္ရာ မူဝါဒ စာတမ္းေတြကိုုလည္း အစုုအဖြ႔ဲအသီးသီးက ကိုယ္စားလွယ္ ၇၀၀ နီးပါးက ေဆြးေႏြးၿပီး မူဝါဒ ၃ ရပ္ကို အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။
6 years Ago
Up