တင္သြင္း

October 27, 2018

လာမည့္ႏွစ္ ဘယ္ေမာင္းကားမ်ားသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္

လာမယ့္ႏွစ္မွာ ဘယ္ေမာင္းကားေတြကိုပဲ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမွာျဖစ္ၿပီး လူစီးယာဥ္ေတြအတြက္ အနိမ့္ဆံုး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထုတ္ျဖစ္ရမယ္လို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းတာနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းရာဖို႔ သတ္မွတ္ခုႏွစ္ေတြကို မေန႔က အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္တာပါ။ ယာဥ္အုိ၊ ယာဥ္ေဟာင္းအစီအစဥ္နဲ႔ တင္သြင္းတဲ့ လူစီးယာဥ္ေတြအတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ လူပုဂၢိဳလ္ တေယာက္ခ်င္းအစီအစဥ္နဲ႔ တင္သြင္းမယ့္ လူစီးယာဥ္ေတြအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထုတ္ အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ကုန္တင္ယာဥ္ေတြနဲ႔ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ေတြအတြက္ကေတာ့ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ တင္သြင္းတာ ျဖစ္ပါေစ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ျပည္ပက လႉဒါန္းတဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပါမစ္ ေလွ်ာက္တာအပါအဝင္ ပုံမွန္ လုိင္စင္နဲ႔ ေလွ်ာက္ထားရာမွာ လူစီးယာဥ္ေတြက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ လုပ္ငန္းသုံးယာဥ္ေတြ၊ သာသနာေရးယာဥ္ေတြနဲ႔ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္ေတြအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ယႏၲရားေတြ၊ မီးသတ္ယာဥ္၊ လူနာတင္ယာဥ္၊ နိဗၺာန္ယာဥ္ေတြ ကေတာ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အနိမ့္ဆံုးထားၿပီး တင္သြင္းရမွာပါ။ အစုိးရဌာနေတြက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလွ်ာက္ထားရာမွာေတာ့ လူစီးယာဥ္ေတြကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ လုပ္ငန္းသုံးနဲ႔ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ေတြက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္နဲ႔ ယႏၲရားေတြကေတာ့ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အနိမ့္ဆံုးသတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။ ဒီယာဥ္ေတြအားလံုးဟာ ဘယ္ေမာင္းေတြပဲ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ထုတ္ အျမင့္ဆံုး တင္သြင္းရမွာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လႉဒါန္းတဲ့ မီးသတ္နဲ႔ လူနာတင္ယာဥ္ေတြကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေမာ္ဒယ္အထိ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူသံုးလမ္းေတြမွာ ေမာင္းႏွင္တာ မဟုတ္တဲ့ ေျမတူးစက္၊ ေျမညႇိစက္၊ ကရိန္း၊ ကတၱရာခင္းစက္ စတဲ့ လုပ္ငန္းသံုးယႏၱရားေတြကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ထုတ္လုပ္ခဲ့တာဆိုရင္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ဝယ္ယူတာအတြက္ ယာဥ္အုိ၊ ယာဥ္ေဟာင္းအစီအစဥ္၊ လူပုဂၢိဳလ္ တေယာက္ခ်င္းအစီအစဥ္မွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့အတိုင္း အေရာင္းျပခန္းေတြက ဝယ္ယူခြင့္ ျပဳထားပါတယ္။
4 years Ago

February 4, 2018

ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒၾကမ္းကိုု ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔က တင္ျပထားပါတယ္။ အဲ့ဒီအစည္းအေဝးမွာ ရန္ကုုန္တိုုင္းအစိုုးရအဖြဲ႔ကိုုယ္စား စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက လႊတ္ေတာ္ကိုုတင္သြင္းခဲ့တာပါ။ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကိုု အစိုုးရအဖြဲ႔အစည္းဌာနအျဖစ္ကေန ဝန္ေဆာင္မႈေပးတာ ပိုုမိုုတိုုးတက္လာေစဖိုု႔အတြက္ ဌာနႀကီး ၃ ခုု၊ အာဏာပိုုင္ ၇ ဖြဲ႔၊ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းမယ့္ ဥပေဒၾကမ္းျဖစ္တယ္လိုု႔ ဦးေမာင္ေမာင္စိုုးကဆိုုပါတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုုးရလက္ထက္မွာ ဒီမိုုကေရစီစံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႔ ညီၫြတ္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္သူၿမိဳ႕ေတာ္သားေတြရဲ႕ ရပိုုင္ခြင့္ေတြကိုု ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အျပည့္အဝရယူခံစားႏိုုင္ဖို႔နဲ႔  လူေနမႈဘဝျမင့္မားတိုုးတက္ေစဖိုု႔ ရည္ရြယ္တာလို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ အာဏာပိုုင္အဖြဲ႔ေတြကေတာ့ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း အာဏာပိုုင္အဖြဲ႔၊ အေဆာက္အဦဆိုုင္ရာ အာဏာပိုုင္အဖြဲ႔၊ လမ္းတံတားဆိုုင္ရာ အာဏာပိုုင္အဖြဲ႔၊ ေရရရွိေရးန႔ဲေရေပးေဝေရး အာဏာပိုုင္အဖြဲ႔၊ ေရစီးေရလာန႔ဲေရဆိုုး စီမံခန္႔ခြဲမႈ အာဏာပိုုင္အဖြဲ႔၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးနဲ႔ ေစ်းမ်ားအာဏာပိုုင္အဖြဲ႔၊ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲေရး အာဏာပိုုင္အဖြဲ႔တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဌာနေတြကေတာ့ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ျပန္ၾကားေရးဌာန၊ လံုုၿခံဳေရးနဲ႔ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာန၊ ဘ႑ာေရးနဲ႔ ေငြစာရင္းဌာန ဆိုုၿပီး ဌာနသံုုးခုုနဲ႔ ဖြ႔ဲစည္းထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တည္ေဆာက္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းမ်ား၊ အပန္းေျဖလုုပ္ငန္းမ်ား၊ အျခားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားဆိုုၿပီး စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ ပါဝင္မယ္လိုု႔ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီဥပေဒၾကမ္းေပၚလာဖို႔အတြက္ ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသႀကီးအစိုုးရအဖြဲ႔႐ံုးမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ဦးေဆာင္ၿပီး ၂၀၁၇ ၾသဂုုတ္ကေန ေအာက္တိုုဘာလအထိ အစည္းအေဝး ၈ ႀကိမ္ျပဳလုုပ္ ေရးဆြဲခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။
5 years Ago
Up