တကၠသုိလ္

February 8, 2018

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ၿမဳိ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ပထမဆံုး တကၠသိုလ္တခု ဖြင့္လွစ္မည္

ေနျပည္ေတာ္မွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေပါင္းစံု၊ လုပ္ငန္းခြင္ အတတ္ပညာေပါင္းစံု သင္ၾကားေပးမယ့္ Comprehensive University တခု ဖြင့္ေပးဖို႔ရွိတယ္လို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန  ျပည္ေထာင္စု ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ဖြင့္ဖို႔  ေျမေနရာရရွိဖို႔အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ “ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာကို သင္ယူလိုၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားရဲ႕ ပညာသင္ယူေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ အတတ္ပညာေပါင္းစံု၊ ပညာရပ္ေပါင္းစံု၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေပါင္းစံု၊ လုပ္ငန္းခြင္ အတတ္ပညာေပါင္းစံု အစရွိတဲ့ ေဒသရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ကိုက္ညီျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မယ့္ Comprehensive University တခု ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါတယ္။” ဓႏုျဖဴမဲဆႏၵနယ္က ဦးတင္လွရဲ႕ ေနျပည္ေတာ္မွာ အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္တခုကို ႏိုင္ငံံ့လိုအပ္ခ်က္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အားေလ်ာ္စြာ ဖြင့္လွစ္တည္ေထာင္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒု-ဝန္ႀကီးက Comprehensive University နဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိမယ့္ ေျမေနရာအက်ယ္အဝန္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လြယ္ကူေကာင္းမြန္မႈ၊ ေျမေနရာအေျခအေနေပးမႈ အစရွိတဲ့ အဂၤါရပ္မ်ားနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ ေနရာရရွိဖို႔ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေျမေနရာသတ္မွတ္ၿပီးပါက တကၠသိုလ္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ အညီ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္သြားမယ္၊ တကၠသိုလ္ဖြင့္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ဘ႑ာေငြကို တြက္ခ်က္တင္ျပသြားမွာျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေငြခြင့္ျပဳခ်က္ရတဲ့ အခ်ိန္ကစလို႔ တကၠသိုလ္တည္ေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြ စတင္ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔လည္း လႊတ္ေတာ္ထဲ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကလည္း ေနျပည္ေတာ္မွာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ တကၠသိုလ္တခု တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ဖို႔ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ပညာေရးဌာနနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတို႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါေသးတယ္။
4 years Ago
Up