ဌာနအသုံးစရိတ္

July 14, 2018

ဌာနအသုံးစရိတ္ ေတာင္းခံမႈ ပုိမ်ားေနဟု သမၼတေျပာ

ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ အသုံးစရိတ္ေတြ ေတာင္းခံရာမွာ ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ဖို႔နဲ႔ တိုက္႐ိုက္မဆိုင္တဲ့ ဌာနအသံုးစရိတ္ေတြ ေတာင္းတာက ပိုမ်ားေနတယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ေျပာပါတယ္။ မေန႔က သမၼတအိမ္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးမွာ ေျပာခဲ့တာပါ။ ဌာနေတြအေနနဲ႔ ႐ုံးသုံး စက္ကိရိယာဝယ္ယူတာ၊ ပရိေဘာဂဝယ္ယူတာ စတဲ့ ဌာနအသုံးစရိတ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမယ့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း အသုံးစရိတ္ေတြထဲမွာ ဌာနအတြက္ အသုံးစရိတ္ ေတာင္းခံတာ ပိုမ်ားေနတာကို ေတြ႔ရၿပီး အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေလွ်ာ႔ခ်သုံးစြဲဖို႔ ေျပာပါတယ္။ မေန႔က အစည္းအေဝးမွာ ၂၀၁၈-၁၉ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အရ/အသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းနဲ႔ ၂၀၁၈-၁၉ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘ႑ာေငြ အရ/အသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းေတြကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခဲ့တာပါ။ လာမယ့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ဟာ ဘ႑ာေရးႏွစ္သစ္ေျပာင္းလဲတဲ့ ပထမဦးဆုံး ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ရရွိလာမယ့္ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြဟာ ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ဖို႔ သုံးစြဲရမယ့္ ကုန္က်စရိတ္ေတြထက္ အဆမ်ားစြာသာလြန္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ကို ပိုမိုေ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္လို႔ သမၼတက ေျပာပါတယ္။ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္ပိုင္းမွာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္းၿပီးစီးေအာင္ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြကိုအတြက္ လ်ာထားေတာင္းခံဖို႔နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ကိစၥေတြအတြက္ ဦးစားေပး ေရးဆြဲဖို႔၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္  ေျမေနရာ ရရွိၿပီးမွပဲ ရန္ပုံေငြတင္ျပ ေတာင္းခံၾကဖို႔၊ ဒီဇိုင္းပုံစံေတြရွိၿပီး ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း တင္ဒါ ေခၚယူၿပီးစီးႏိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ပဲ တင္ျပေတာင္းခံၾကဖို႔ ေျပာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အသုံးစရိတ္ေတြ ေတာင္းခံရာမွာ ျပည္ေထာင္စုက ေတာင္းခံမယ့္ အသုံးစရိတ္ေတြနဲ႔ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြက ေတာင္းခံမယ့္ အသံုးစရိတ္ေတြ ထပ္မေနေစဖို႔ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္နဲ႔ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ အစိုးရတို႔ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းဖို႔ လိုတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ အခု ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္က အတည္ျပဳထားတဲ့ ၂၀၁၈-၁၉ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘ႑ာေငြ အရ/အသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းမွာပါဝင္တဲ့ ရေငြနဲ႔ အသုံး စရိတ္ေတြနဲ႔  ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီအသီးသီးက စိစစ္ ေမးျမန္းတာေတြကို ခံယူရမွာ ျဖစ္ၿပီး တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အဆင့္ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အေနနဲ႔လည္း သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ စိစစ္ေမးျမန္းတာ၊ ေဆြးေႏြးသုံးသပ္တာတို႔ကို ခံယူရမွာ ျဖစ္လို႔ ကိုယ့္ဌာနရဲ႕ ရေငြ/ သံုးေငြေတြကို အေသးစိတ္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံနဲ႔ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရွင္းလင္းတင္ျပႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားၾကဖို႔ကိုလည္း မွာၾကားပါတယ္။ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြကလည္း လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာမွ စတင္မယ့္ ၂၀၁၈-၁၉ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္  ရတာထက္ ပိုသံုးထားတဲ့ လိုေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅ သန္းေလာက္ ရွိမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ အခ်ိန္ျပည့္ျပည့္ဝဝ ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးမွပဲ အမ်ားျပည္သူေတြကလည္း ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေကာင္းအဆိုး၊ အက်ဳိးအေၾကာင္းကို နားလည္မွာ ျဖစ္လို႔ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေတြ အေနနဲ႔ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားသင့္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
3 years Ago
Up