ညီလာခံက်င္းပ

May 12, 2018

မြန္တုိင္းရင္းသားကိုုယ္စားျပဳပါတီဖြဲ႔ႏုိင္ေရး မြန္ႏုိင္ငံေရး ညီလာခံက်င္းပ

  မြန္တိုုင္းရင္းသားတရပ္လံုုးကိုု ကိုုယ္စားျပဳပါတီဖြဲ႔စည္းနိုုင္ဖိုု႔ ပါတီဖြဲ႔စည္းပံုု အေျခခံစည္းမ်ဥ္း ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမယ့္ ဒုုတိယအႀကိမ္ မြန္ႏုိင္ငံေရးညီလာခံကိုု မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ သာသနာ ၂၅၀၀ ဗိမာန္မွာ က်င္းပေနပါတယ္။ ေမ ၁၂ ရက္ေန႔က ၁၄ ရက္ေန႔အထိ ၃ ရက္တာ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ၿပီး မြန္သံဃာေတာ္ေတြ၊ မြန္တိုုင္းရင္းသားကိုုယ္စားလွယ္ ၆၀၀ ဝန္းက်င္က ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုုက်င္းပေနတဲ႔ ဒုုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံမွ ပါတီဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံစဥ္းမ်ဥ္းကိုု အတည္ျပဳၿပီး ပါတီေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ဆက္လက္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ မြန္နိုင္ငံေရး ညီလာခံကိုုေတာ႔ အခုုနွစ္ေစာပိုုင္း ဇန္နဝါရီလက က်င္းပခဲ့ၿပီး အဆိုုပါ ညီလာခံကေန ေနာက္ ၆ လအတြင္း မြန္အမ်ိဳးသား ကိုုယ္စားျပဳပါတီ ေပၚေပါက္လာဖိုု႔အတြက္ အတည္ျပဳေဆြးေႏြးထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ မြန္တိုုင္းရင္းကိုုယ္စားျပဳပါတီေတြကေတာ့ ရွိေနၿပီးသား ပါတီေတြျဖစ္တဲ့ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ မြန္ေဒသလံုုးဆိုုင္ရာဒီမိုုကေရစီပါတီ နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးပါတီ (မြန္) ဆိုုၿပီး ပါတီ ၃ ခုုရွိေနၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ အခုုညီလာခံရဲ႕ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ေတြအရ မြန္တိုုင္းရင္းသားကိုုယ္စားျပဳပါတီ ထပ္မံ ေပၚေပါက္လာပါက မြန္တိုုင္းရင္သားအေျချပဳပါတီ ၄ ပါတီ ျဖစ္လာဖိုု႔ ရွိေနပါတယ္။
4 years Ago
Up