ဇြန္ ၃၀ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း

June 30, 2016

ဇြန္ ၃၀ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း

ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၁၈၁ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၃၁၃ ဒသမ ၄ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၈၇၇ ဒသမ ၁၉ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၂၉၄ ဒသမ ၁၅ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကိုု ၃၃ ဒသမ ၆၂ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား - ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၈၁၉၄၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၈၁၉၆၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၃၁၄ ဒသမ ၆၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။
5 years Ago

July 1, 2015

ဇူလုိင္ ၁ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း

ဇူလိုင္ ၁ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၁၁၀  က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၂၃၆ ဒသမ ၇ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၂၉၇ ဒသမ ၃၉ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၈၂၄ ဒသမ ၀၂ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၂ ဒသမ ၈၂ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား - ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၇၃၉၀၀၀  ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းက ၂၀၀ က်ပ္ ပိုပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို  ၁၁၇၄ ဒသမ ၁၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။
6 years Ago
Up