ဇူလုိင္ ၃ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း

July 3, 2017

ဇူလုိင္ ၃ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေဈး

ဇူလုိင္ ၃ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၂ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၅၅၅ ဒသမ ၁ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၈၉ ဒသမ ၁၈ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၀၀ ကို ၁၂၁၃ ဒသမ ၁ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၂၀၀ ဒသမ ၆၈ က်ပ္၊ အင္ဒိုနီးရွား ႐ူပီးရား ၁၀၀ ကို ၁၀ ဒသမ ၂၂ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၁၇ ဒသမ ၂၂ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၀ ဒသမ ၁၁ က်ပ္ အသီးသီး ေဈးေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေဈးကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ဝယ္ေဈး ၈၉၇၂၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၈၉၇၄၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေဈးကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၃၆ ေဒၚလာ ေဈးေပါက္ပါတယ္။
4 years Ago

July 3, 2015

ဇူလုိင္ ၃ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း

ဇူလိုင္ ၃ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၁၂၅  က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၂၄၇ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၂၉၈ ဒသမ ၆၉ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၈၃၄ ဒသမ ၂၆ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၃ ဒသမ ၃၂ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား - ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၇၃၅၈၀၀  ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းက ၁၂၀၀ က်ပ္ ပိုပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို  ၁၁၆၆ ဒသမ ၇ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။
6 years Ago
Up