ဇူလုိင္ ၂ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း

July 2, 2019

ဇူလုိင္ ၂ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေဈး

ဇူလုိင္ ၂  ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၅၁၃.၁ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၇၀၈ ဒသမ ၈ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၁၁၁၅ ဒသမ ၇က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁ဝဝ ကို ၁၃၉၈ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၂၁၉ ဒသမ ၉၉ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၆၅ ဒသမ ၇၀ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၉ ဒသမ ၃၉၅ က်ပ္ အသီးသီး ေဈးေပါက္ပါတယ္။   (ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေဈးကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေဈး ၁ က်ပ္သားကို ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၁၁၁၆၀ဝဝ က်ပ္၊ ဝယ္ေဈးကေတာ့ ၁၁၁၄၅ဝဝ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။   ကမာၻ႔ေရႊေဈးကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၃၉၂ ေဒၚလာ ေဈးေပါက္ပါတယ္။   (ကုိးကား - ေရႊစင္အကယ္ဒမီ)
2 years Ago

July 3, 2015

ဇူလုိင္ ၃ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း

ဇူလိုင္ ၃ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၁၂၅  က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၂၄၇ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၂၉၈ ဒသမ ၆၉ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၈၃၄ ဒသမ ၂၆ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၃ ဒသမ ၃၂ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား - ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၇၃၅၈၀၀  ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းက ၁၂၀၀ က်ပ္ ပိုပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို  ၁၁၆၆ ဒသမ ၇ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။
6 years Ago
Up