ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း

August 15, 2016

ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း

ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၁၈၈ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၃၂၅ ဒသမ ၇ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၈၈၂ ဒသမ ၅၈  က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၂၉၄ ဒသမ ၆၂ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကိုု ၃၄ ဒသမ ၁၄ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၈၄၇၈၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၈၄၈၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၃၃၈ ဒသမ ၈၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။
5 years Ago

January 6, 2016

ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း

ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၀၃ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၃၉၉ ဒသမ ၉ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၁၆ ဒသမ ၆၄ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၂၉၉ ဒသမ ၇၁ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၆ ဒသမ ၀၄ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား - ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၇၄၂၅၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၇၄၆၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၀၇၈  ဒသမ ၆ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။
6 years Ago
Up