ဇန္န၀ါရီမွ ယခုခ်ိန္ထိ ဆန္ေစ်း ၁၇၀၀၀ က်ပ္အထိ တက္လာ

September 5, 2018

ဇန္န၀ါရီမွ ယခုခ်ိန္ထိ ဆန္ေစ်း ၁၇၀၀၀ က်ပ္အထိ တက္လာ

ဆန္ေဈးႏႈန္းေတြဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီကနဲ႔ ယွဥ္မယ္ဆိုရင္ ၁၇၀၀၀ က်ပ္အထိ တက္လာတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြအရ သိရပါတယ္။ ဧရာဝတီေပၚဆန္းတအိတ္ဟာ ဇန္နဝါရီလက တအိတ္ကို ၃၃၀၀၀ က်ပ္ရွိခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီမွာ ၃၄၀၀၀ က်ပ္၊ မတ္နဲ႔ ဧၿပီမွာ ၃၈၀၀၀ က်ပ္၊ ေမလမွာ ၄၀၀၀ က်ပ္၊ ဇြန္လမွာ ၄၂၀၀၀ က်ပ္၊ ဇူလိုင္လမွာ ၄၄၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္လမွာ ၅၀၀၀၀ က်ပ္အထိျဖစ္လာတာပါ။ ေရႊဘိုေပၚဆန္းကေတာ့ ဇန္နဝါရီလမွာ ၄၆၀၀၀ က်ပ္ကေန ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ မတ္နဲ႔ ဧၿပီလေတြမွာ ၅၀၀၀၀ က်ပ္၊ ေမလမွာ ၅၆၀၀၀ က်ပ္၊ ဇြန္လမွာ ၅၇၀၀၀ က်ပ္၊ ဇူလိုင္လမွာ ၅၅၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လမွာေတာ့ ၆၂၀၀၀ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္သြားပါတယ္။ ဧည့္မထ ၅ မွတ္ ဆန္ေတြက ဇန္နဝါရီမွာ ၂၁၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လမွာ ၂၃၅၀၀ က်ပ္၊ ၂၅ မွတ္ ဆန္က ဇန္နဝါရီမွာ ၁၉၀၀၀ က်ပ္ကေန ၾသဂုတ္လမွာ ၂၁၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္လာပါတယ္။ ငစိန္ဆန္ကေတာ့ ဇန္နဝါရီမွာ ၁၉၃၀၀ က်ပ္ကေန ၾသဂုတ္လမွာ ၂၂၀၀၀ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လမွာတုန္းကေတာ့ ဧရာဝတီ ေပၚဆန္းတအိတ္ကို ၃၅၀၀၀ က်ပ္၊ ေရြဘိုေပၚဆန္းတအိတ္ကို ၄၃၅၀၀ က်ပ္၊ ဧည့္မထ ၅ မွတ္ ဆန္ေတြက ၁၆၈၀၀ က်ပ္၊ ၂၅ မွတ္ ဆန္က ၁၅၅၀၀ က်ပ္၊ ငစိန္ဆန္က ၁၆၅၀၀ က်ပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပပို႔ ေဈးႏႈန္းေတြမွာေတာ့ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လကထက္ ေဈးႏႈန္းေတြ ေလ်ာ့သြားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။
3 years Ago
Up