ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔

January 10, 2017

ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း

ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၅၀ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၄၃၀ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၄၉၀ ဒသမ ၆၇ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၁ ဒသမ ၆၄ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၇ ဒသမ ၈၆ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ဝယ္ေစ်း ၈၆၁၆၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၈၆၁၈၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၁၈၅ ဒသမ ၇၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။
6 years Ago
Up